Сайтқа кіру Тіркелу


Педагогика–психология сұрақ-жауаптары

Педагогика – психология сұрақ - жауаптары
ПЕДАГОГИКА - ПСИХОЛОГИЯ
Адамның білім алуы жүзеге асырылатын, мұғалім мен оқушылардың мақсатқа бағыталған өзара әрекетінің барысы. *оқыту
Адам бойында өзін әлеуметтік тұрғыдан әрекетшіл екенін сезіндіру, басқа азаматтарға және мемлекетке деген сыйластық пен сенімділік қалыптастыруды қалыптастыру болып табылатын тәрбие бағыты *Дене н\е азаматтық
Адамгершілік, еңбек, ақыл - ой, физикалық тәрбие –бұл: *тәрбиенің бағыты
Адамның «аяқталмаған іс - әрекеттері мен тапсырмалары аяқталған іс - әрекеттер мен тапсырмаларға қарағанда есте жақсы сақталынатыны» туралы заңдылықта анықтаңыз *Зейгарник эффектісі
Адамның әр - түрлі іс - әрекет, материалдық игіліктерді өндірудің қайнар көзі *еңбек
Адамның бет әлпеті мен бүкіл дене қимылдарына, сөздің интонациясы мен тембріне, дикциясы мен паузасына да өзгерістер енгізеді *Эмоция
Адамның жаңа танымдық, эмоциялық немесе мінез құлық ептілігі мен дағдыларын салыстырмалы түрде жылдам қалыптастыруға даярлығы *тәрбиелілігі
Адамның жеке белсенділігінің қайнар көзі: *құндылықтар
Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайта жаңғыртуы ол -*Білім
Азаматтық тәрбиенің өзегі *дәстүрлі ұлттық *тәрбиенің өзегі
Арифметикалық іскерлікті игеруде келеңсіз қиыншылықтармен байланысты білім ала алмау қабілеті...*дискалькулия
Әдет ұғым -*адам қажеттілігін өтеуге сәйкес қайталанып отыратын әрекет
Әлеуметтік - тұлғалың технологияның объектісі -*адам
Әр оқушының өзіндік іс - әрекеті ескеріліп, оған арнаулы әзірліктер жасалып, оқу мүмкіндіктері алдын ала есепке алынады *жеке жұмысты *ұйымдастыру
Әрекет етуге деген ынтаның жиынтығы *мотивация
Бақылаудың ауызша әдістері *Фронтальды *жауап алу
Балалар тұлғасының рухани байлығы, әлеуметтік белсенділік пен жауапкершілік сезімі қалыптасуының міндетті шарты болып табылатын принцип *ұжымда және ұжым *арқылы тәрбиелеу
Балалардың қиын проблемалардан бас тартуының байқалуы:*агрессивті мінез
Балалардың құқықтық сана - сезімін, қоғамдағы құқықтық нормалар мен құқықтар мәдениетті сақтау, заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыруды талап ететін тәрбиенің бағыты -*құқықтық тәрбие
Балалардың нарықтық экономика жағдайында шаршалылықты тиімді жүргізу қағидалары мен нормалаына сай сана - сезімдерін, дағдыларын іскерліктерін, талап ететін тәрбиенің бағыты *Экономикалық тәрбие
Балалардың шығармашылық қабілеттерін, әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамытуды талап ететін тәрбиенің бағыты *Эстетикалық тәрбие
Балалық әлем – бұл үлкендер әлемінің бір бөлшегі, оның дербес емес қосалқы, бүтінге сай келмейтін және оған бағынышты бөлігі екенін сипаттайтын оқыту принципі (А. Б. Орлов бойынша) *субординация принципі
Баланың бойындағы жағымсыз сипаттарды тежеп, шегеріп, ұнамды бағытын дамытуды мақсат ететін тәрбие түрі *ерік тәрбиесі
Баланың өмірлік жолын айқындайтын орта *әлеуметтік
Бейнелеу көрнекілігіне жатады *макет
Биологиялық қасиеттерің иесі - *индивид
Білім беру мазмұны *оқу бағдарламаларында, оқу жоспарында, оқулықтарда бейнеленеді.
Білім беру мазмұнында жеке тұлғаға «азаматтық тәрбие» беруде, табиғи құбылыстарды және қоғам өміріндегі жағдайларды, олардыңөзара байланысын ашуда, оқушылардың іс - әрекетін ұйымдастыруда оқу пәндерін кіріктіруді басшылыққа алатын мемлекет *Англия
Білім беру мазмұнының жауап беретін сұрағы *Нені оқыту керек?
Білім беру ісіне оның сипатын жақсартатын тұрақты элементтерді мақсатты түрде енгізу *модеризациялау
Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы ол: *озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату.
Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғаліммен оқушының өзара байланысқан іс - әрекеттің реттелген тәсілдері *оқыту әдістері
Бірінші кезекте, жасөспірімдер тәрбиесінде белгілі бір қиындықтар туғылу -*физиологиялық
В. В. Давыдовтың концепциясында оқу іс - әрекетінің басты нәтижесі *теориялық ойлау мен саны
Гуманистік педагогика теориясын негіздеп, педагогикалық іс - әрекетте қоладнылған ғалымдар *В. АСухомлинский, А. Амонашвили
Ғылымдағы жаңалықтардың жан - жақты байланыстарын көрсетіп, оқушылардың білім деңгейімен ұштастыру, жаңа сөздерді қолдану: *ғылымилық принципі
Дәстүрлі оқыту технологияларының әдістері келесі екі топқа жатады: *репродуктивті - баяндаушылық, ауызша
Диагностикамен болжауды байланыстыратын кері байланыс арқылы ақпарат алудың үздіксіз процесі - *Мониторинг
Дидактика *оқытудың жалпы теориясы
Дидактикалық принцип ол *оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесін
Е. А. Климовтың әдістемесі қандай типті анықтайды *мұғалім мамандығының кәсіби типі
Ең алғашқы рет қазақ тілінде «Педагогика» оқулығын жазған * М. Жұмабаев
Жалпы білім беретін мектептердің білім мазмнының тұжырымдамасы - *білім мазмұнын қалыптастырудың ғылыми негіздері, құрамы, құрылымыны бірыңғай жүйесі
Жалпы білім беретін мектептердің өтпелі базистік оқу жоспарларының деңгейлері *тұрақты және жылжымалы
Жағымды әдептерге, қасиеттерге баулу, көзін жеткізу: *сендіру әдісі
Жағымсыз іс - әрекеттердің алдн алып, оларды тежеу мақсатымен қолданылатын және бала өзінің, жолдастарымен басқа адамдар алдындағы кінәсін түсінуге шақыратын, оған ықпал ету әдісі *жазалау
Жаңашыл мұғалім: *жалпы мойындалған жаңа идеялы мұғалім
Жарыс - *ынталандыру не тәрб эмоц
Жаттығу - *белгілі бір әдетті қайта - қайта орындау, нәтижесінде оқушының жеке тұлғаның қасиетінің өзегі болатын дағдылар мен әдеттер қалыптастыру/ үйрету, дағдыландыру әдісі
Жеке адамға ықпал ететін фактор -*Тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие
Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі факторлар *тегі, ортасы, тәрбиесі
Жеке адамның қарым - қатынасқа деген қажеттілігі *аффимация
Жеке адамның санасын қалыптастыру әдісі: *жаттықтыру
Жеке адамның сандық және сапалық көрсеткіштерін дамыту -*Тұлғаны қалыптастыру
Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: *тәрбие
Жоғары деңгейдегі қиындықта оқыту, теориялық білімдердің жетекші рөлі, оқу материалын жоғары шапшаңдықта өту, оқушыларды дамыту сияқты өзара байланысқан принциптермен дидактикалық жүйе құрған *Л. В. Занков
Заманауи оқытудың «Оқыту дамуды жетелейді» атты тұжырымдамалық қағиданың авторы *С. Л. Рубинштейн
И. А. Зимняя бойынша сабақты психологиялық талдаудың алғашқы «шамалаушы» кезеңі *қойылған мақсат міндеттерді, таңдалған іс - әрекеттерді, сабақты өткізу жоспарын алдын ала талдау
Инетериоризация ұғымы - *Тұлағаның өз - өзіне саналы тұрғыдан талдау бере алуы
Көп мәнділік тәрбие процесінің ерекшелігі ретінде: *тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады
Қабілеттің жоғарғы және қайталанбас деңгейдегі дамуы: *данышпандық
Кез - келген іс - әрекеттің бастапқы компоненті *мотивация
Кестелер, мәтіні бар карточкалар жиыны, тапсырмалар мен жаттығулар жиынтықтары ол: *дидактикалық материалдар
Қазіргі мектептегі оқу - тәрбиесі үрдісінде ойын әрекеті қолданылады -*оқу пәні бойынша ұғымды, тақырыпты, тарауды меңгеруде
Қоғамда мәдени құндылықты меңгеру масштабына қарай адамға білім беру: *бастапқы, жоғары кәсіптік
Қоғамдық - тарихи тәжірибені мақсатты түрде беру процесі немесе білімдерді, нышандардың қалыптасуын ұйымдастыру *даму
Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс - әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді *жаттығу
Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым - қатынасқа тәрбиелеу: *экологиялық тәрбиенің міндеті
Құзыреттілік келіс тұрғысынан алынғандағы білім беру нәтижесі – *басты құзыреттіліктер
Құқықтық тәрбиенің мақсаты *оқушыларды күрделі құқытық қоғамдық қатынастары мен таныстыру
Лабораториялық жұмыстар: *оқыту құралы
Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны дамыту үрдісі *тәрбиелеу
Мектепке дейінгі оқыту процесінің негізін құрайтын принцип: *Әңгімелесу
«Мәдени - тарихи даму теориясының авторы *Л. С. Выготский
Мектептегі еңбек тәрбиесінің міндеттері *еңбек етуге тәрбиелеу, еңбек дағдыларын қалыптастыру
Мектептерде тәрбиеші - тәрбиеленуші, оқушы - оқытушы арасындағы қарым - қатынас жүйесі: *педагогикалық жүйелер
Мектептің барлық іс - әрекетін басқарудың тұрақты органы: *педагогикалық кеңес
Меңгеру үрдісінің негізгі кезеңдерін өтуге қажетті арнайы әрекеттер жүйесі: *оқыту
«Менің қалауым» дифференциалды диагностикалық сауалнама мақсаты -*Голланд сауалнамасы. Оқушының кәсіби бағдарын зерттеу
Мұғалім қызметіндегі атқарушы компоненттердің бірі (Н. В. Кузьмина)-*коммуникативті
Мұғалімнің өзіне және объективті тұрғыдан баға бере алуы: *педагогикалық рефлексия.
Мұғалім өздігінен педагогикалық білімін жетілдіру мыналарды өздігінен меңгеруін көздейді *педагогикалық құндылықтар мен технологияларды
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік -*оқушының жеке дара қасиеттерін, қызығушылықтарын байқау/оқу материалын меңгерудегі қиындықтарды, типтік қателерді байқау
Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік әрбір оқушының *сабаққа *дайындығын көре алу
Мұғалімнің арнайы объективті қасиеті -*мұғалімнің ғылыми даярлығы
. Мұғалімнің қасиеті *кәсіби, объективті
Мұғалімнің проективті - ърефлексивті қабілеттерін қалыптастырып, танымдық қызығушылықтарын дамытатын іс - әрекеті *писх талд не жетекші іс - әрекет
Мұғалімнің сабаққа дайындығы басталады *сабақтың мақсатын анықтаудан
Нақты жағдайдағы алынған мақсатты шешу жолында белгілі басқа әдістердің ешқайсысы тез және тиімді шешу мүмкіндігін бере алмаған кезде қолданылатын аралас әдістердің жиынтығы -Ситуациялық әдіс
Оқу әдістерін дидактикалық топтастырудың жолы -дидактикалық мақсаттарға орай
Оқу әрекетінің танымдық және зерттеушілік қызметі талдау, біріктіру, жалпылау, жіктеу
Оқу пәні бойынша білім, білік, дағды мазмұндарын ашатын нормативті құжат *Оқу мағдарламасы
Оқу іс - әрекеті *оқу міндеттерін шешу процесінде өзіндік даму мен оқу әрекеттерін игерген субъективтің іс - әрекеті
Оқу іс - әрекетінің сыртқы құрылымының компоненті мотивация
Оқу іс - әрекетінің субъектісі оқушы
Оқулық негізінде бір сыныптан барлық оқушылардың бір бағытта бәріне ортақ бірыңғай тапсырманы мұғалім басшылығымен орындауы *Кітаппен жұмыс
Оқушы мен оқушы бірлескен таным іс - әрекеті оқыту процесі
Оқушы мен оқытушы арасындағы жүйелі, өзара байланысқан білім мазмұнын меңгеруге арналған іс - әрекет жүйесі -Оқыту әдісі
Оқушылар теориялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы жаңа білімді меңгеруге негізделген оқыту түрі *проблемалық
Оқушылар іс - әрекетінің мазмұны мен түрінің олардың жасына, өмір тәжірибесіне, күш қуаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы *тәрбиенің оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі
Оқушыларға жүйелі түрде білім беру икемділігі, танымдық қабілетін қалыптастыру -*Оқыту
Оқушыларды мамандықты саналы таңдауға дайындайтын тәрбие принципі *өмірмен, еңбекпен байланысы
Оқушылардың белгігі бір тәрбие жұмысына жұмылдырумен байланысты мұғалімнің ақпараттық іс - әрекеті *ұйымдастырушылық
Оқушылардың белсенділікке арнайы түрде жұмылдыратын оқыту: *белсенді оқыту технологиясы
Оқушылардың теориялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы жаңа білімді меңгеруге негізделген оқыту процесі *проблемалық
Оқытатын динамикалық жұптарды оқыту тәсілі *Оқытудың жұптық тәсілі
Оқыту әдісінің элементі *Тәсіл
Оқыту жеке - топтық формасы - *оқылатын пән мазмұнына жекеше бағыт беру
Оқыту процесіне ықпал ететін ішкі факторлар *оқу материалының формасы
Оқыту теориясында қолданылатын ұғымдар *жалпы ғылымилық
Оқытудың заңдылығы - *оқыту талаптарына сәйкес оқыту процесін сәйкестендіру, білім беру, тәрбие және дамыту процестерімен байланысы
Оқыту принципіне жатады *саналылық, белсенділік
Оқыту процесін жүзеге асыруда басшылыққа алатын алғышарты негізгі ережені белгілейді -*оқыту принципі
Өздігінен білім алу: *өзіндік даму, өзі білім алу
Өзін - өзі тәрбиелеу: *өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін - өзі дамытуға, өз қабілетін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты, сапалы, жүйелі түрде өздігінен жүргізілетін іс - әрекеті
Өзін - өзі тәрбиелеуге деген ұмтылыстың белсенді қалыптасатын шағы *жас өспірімдік жаста
Өзін - өзі өзектендіру деңгейіндегі қажеттіліктер *қорғанысқа қажет не мета қажеттілік
П. Я. Гальперин тұжырымдарына негізделген оқыту жүйесі - *ақыл - ой әрекетін сатылы қалыптастыра оқыту
Өнер шығармаларын түсініп, нәр алу, жемдік сезімдік қалыптастыру: *эстетикалық тәрбие
Педагог іс - әрекетінің тиімділігін қамтамасыз ететін психофизиологиялық компонеттер *ойлаудың икемділігі және конвергенттілігі
Педагогика - психология құрылымы - *оқыту психологиясы
Педагогика сөзінің мағынасы -*пайдагогос (грекше «пайдос»- бала - ер бала және «аго»- жетектеу)
Педагогкалық бақылау түрлері *ағымдық, тақырыптық, қорытынды
Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайда болуы, олардың практикада игерілуі мен пайдаланудың ортасы *инновациялық орта
Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру және пайдалануға көмектесетін жағдай *инновациялық
Пегагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері – *оқу процесін зерттеу
Педагогикалық инновация бұқаралық тәжірибеде қолдана алады *сыннан өтіп, объективті баға алған соң
Педагогикалық қарым - қатынасты герттеген *ғалым В. А. Кан Калик
Педагогикалық қарым - қатынастың либералдық стилі *қамқорлық пен ынтымақтастық
Педагогикалық мамандықты «адам - адам» кәсібіне жатқызатын ғалым *Е. А. Климов
Педагогикалық міндеттердің түрі - *оперативтік, тактикалық, стратегиялық
Педагогикалық процесті топтық, ұжымдық және жеке ұйымдуастырудың формаларының үйлесімді сәйкестігі принципі: *балаларды ұжымда тәрбиелеу және оқыту
Педагогикалық процестің бағыттылығы *адамның жан - жақты дамуына ж\е оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпал жасайды.
Педагогикалық ұжымдағы құнды бағалау бірлігі мен тұлға аралық қатынастардың неғұрлым мәнді көрінісі *эмоциональды әдісқойлық стиль
Педагогикалық іс - әрекеттің маңызды компоненті *мотивация
Педагогикалық іс - әрекеттің негізгі компоненттері....*конструктивті, коммуникативті, ұйымдастырушы
Педагогтың өз әрекеттеріне талдау жасауға бағытталған шығармашылық іс - әрекет *педагогикалық рефлексия
Практикалық әдістер *жаттығу, лабораториялық жұмыс
Педагогикалық бақылау: *Педагогтың оқушыға адам және жеке тұлға ретінде назар аударуы
Педагогиканың басты қызметі *жоспарлау
Проблемалық ситуация *бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмауы қиыншылығының психологиялық жағдайы
Рефлексивті - перцетивтік қабілет ұғымы *педагогикалық рефлексия, педагогикалық такт (әдеп), педагогикалық бағдар
Сабақ - *сабақ кестесі бойынша, оқушылардың тұрақты құрамымен, белгілі бір уақыт аралығында мұғалімнің басшылығымен ұйымдастырылатын оқытудың негізгі формасы
Сабақтарда оқу материалы мазмұнын рольдер бойынша ойнау, көрініс қою *оқытудағы драматизация
Сабақтың құрылымы: *дидактикалық мiндеттердiң бiртұтастығы
Сыныптың сабақ жүйесінің тиімді жақтары *белгілі міндеттерді шешу барысында ұжымдық ізденіс жасау
Тақырыптық жоспардаудың кезеңдері *пәнің оқу бағдарламасымен, білім беру стандартымен танысу
Тапсырма беру әдісінің негізі *жаттығу
Кері қайту
Ұқсас жаңалықтар:
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту

Бүгінгі күн – талантты, жігерлі, өзіне сенетін адамдардың, арманға бай және оларды жүзеге асыруға ерік - жігері бар адамдардың уақыты... (Н....
Кіріктірілген білім беру бағдарламасы

Кіріктірілген білім беру бағдарламасы

Кіріктірілген білім беру бағдарламасы негізінде топтық оқыту әдістемесі арқылы үштілдік мақсатты жүзеге асыру биология пәні мұғалімдері Карамурзина...
Бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастырудағы шығармашылық жұмыстардың р ...

Бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастырудағы шығармашылық жұмыстардың р ...

Адам тәрбие негізінде жетіліп қалыптасады. Адам болашағын шешетін де тәрбие екендігі ежелден белгілі, көңілде жатталған ұлы түсінік болғанымен, оны...
Әдістемелік жұмыстар туралы

Әдістемелік жұмыстар туралы

Әдістемелік жұмыс – педагог кадрлардың ғылыми - ілімдік, кәсіптік, әдістемелік, мәдени деңгейін сапалы көтеру бойынша ұжымдық, топтық, жеке жұмыстар...
Педагогикадан тест жинағы

Педагогикадан тест жинағы

БҚО, Теректі ауданы, Приречный ЖОББМ, информатика пәні мұғалімі Айшуаков Мерлан Адилович...
Пікірлер: 0
Пікір білдіру
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Абайдың қара сөздері, Ашық сабақ, Бастауыш, Информатика, Мұқағали Мақатаев, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері, Ресей, Русский язык, Сабақ жоспары, Физика, Химия, абай құнанбаев қара сөздері, абай құнанбайұлының қара сөздері, ана тілі, ағылшын тілі, бала-бақша, балабақша, бастауыш сынып, баяндама, биология, география, дүниетану, математика, математикадан сабақ жоспары, нақыл сөздер, презентация, сайыс, сайыс сабақ, сауат ашу, сценарий, тарих, тақпақ, технология, тәрбие сағаты, Қазақ әдебиеті, Қазақстан, қазақ тілі, қазақ тілінен сабақ жоспары, қысқа мерзімді жоспар, өлең

Барлық тегтерді көрсету
×