Сайтқа кіру Тіркелу

Тест (Қолданбалы информатика)

ҚОЛДАНБАЛЫ ИНФОРМАТИКА
I НҰСҚА
1.Excel кестесі неше қатар мен бағана түрінде ұйымдастырылған?
A) 3882 қатар және 184 бағана B)16384 қатар және 256 бағана
C) 19384 қатар және 16384 бағана D) 4328 қатар және 432 бағана
E) 16784 қатар және 252 бағана
2.Microsoft Office бағдарламалар дестесінің Word мәтіндік редакторының атқаратын қызметі
A) Есеп-қисап, шарт, хаттар жасау B) Есептер, талдау жүргізу, кестелермен жұмыс істеу C) Тұсаукесерлер өткізу, таратылатын материалдарды дайындау D) Күнделік дәптерді жүргізу, мекенөжай кітабы E) Үлкен көлемді деректермен жұмыс істеу
3. Төмендегі атаулардың ішінен браузерді көрсетіңіз
A) Telnet B) Google C) Yahoo D) Internet Exploler E) Microsoft Office
4. Алгоритмдердің машиналық тілдегі бейнесі қалай аталады?
A) бағдарлама B) тіл операторлары C) операциялық жүйе D) процедура E) трансляторлар
5. Компъютерге әрекеттерді орындауды ұйғаратын алгоритм командасы
A) бағдарлама B) тіл операторлары C) операциялық жүйе D) процедура E) трансляторлар
6. Бағдарламаны құрудың және жөндеудің автоматтануын қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдардың жиынтығы
A) Microsoft Office бағдарламалар дестесі B)командалар C) операторлар
D) операциялық жүйе E)бағдарламалау жүйесі
7. Бағдарламалау тілдері нешеге бөлінеді?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
8. Лисп бағдарлама тілін Дж. Маккарти қай жылы ойлап тапты ?
A) 1960 B) 1961 C) 1962 D) 1964 E) 1965
9. Процедуралық бағдарламалау тілдері өз ішінде қалай бөлінеді?
A) операциялық, декларативті B)құрылымдық, логикалық
C) логикалық, функционалдық D) операциялық, құрылымдық
E) объектілік, декларативті
10. Қатар мен бағананың қиылысқан жерінде координаттармен бейнеленетін не болып табылады?
A) Бет таңбасы B) өріс C) жол D) кесте E) ұяшық
11.Белгілі бір мақсатқа жету үшін қандай да болмасын алғашқы мәліметтерді пайдаланып, толық анықталған қорытынды шыққанша жүргізілетін нақты әрекеттер тізбегі
A) бағдарлама B) оператор C) транслятор D) алгоритм E) процедура
12. Бағдарламалау тілдерінің процедуралық емес, объектілік түріне жататыны
A) Ассемблер B) Лисп C) Пролог D) Дельфи E) Паскаль
13 Бағдарламалау тілдерінің процедуралық емес, логикалық түріне жататыны
A) Ассемблер B) Лисп C) Пролог D) Дельфи E) Паскаль
14 Алгоритмнің жеке қадамдардан құрыла алатын қасиеті
A) айқындылығы B) дискреттігі C) көпшілікке бірдейлігі
D) нәтижелілігі E) қарапайымдылығы
15 IX ғ Орта Азия ұлы араб математигі әл-Хорезми есімінің латынша жазылуынан қандай термин шықты?
A) бағдарлама B) оператор C) транслятор D) алгоритм E) процедура

II НҰСҚА
1 Microsoft Office бағдарламалар дестесінің Power Point мәтіндік редакторының атқаратын қызметі
A) Есеп-қисап, шарт, хаттар жасау B) Есептер, талдау жүргізу, кестелермен жұмыс істеу C) Тұсаукесерлер өткізу, таратылатын материалдарды дайындау D) Күнделік дәптерді жүргізу, мекенөжай кітабы E) Үлкен көлемді деректермен жұмыс істеу
2 Бағдарламалау тілдерін қалай бөледі?
A) машиналық , кодтық B) процедуралық , процедуралық емес
C) қарапайым , күрделі D) операторлық , операторлық емес E) классикалық, классикалық емес
3 Бастапқы мәтіндерді автоматты түрде жұмыс істейтін бағдарламаларға айналдыратын арнайы бағдарлама
A) бағдарлама B) оператор C) транслятор D) алгоритм E) процедура
4 Бағдарламалау тілдерінің процедуралық, операциялық түріне жататыны
A) Ассемблер B) Лисп C) Пролог D) Дельфи E) Паскаль
5 IX ғ Орта Азия ұлы араб математигі әл-Хорезми есімінің латынша жазылуынан қандай термин шықты?
A) бағдарлама B) оператор C) транслятор D) алгоритм E) процедура
6 Нақты әрекеттерді орындай алатын объект немесе субъект
A) операциялық жүйе B) ПЭВМ C) процедура
D) алгоритм ұйымдастырушысы E) алгоритм орындаушысы
7 Бағдарламалау тілдерінің процедуралық, құрылымдық түріне жататыны
A) Ассемблер B) Лисп C) Пролог D) Дельфи E) Паскаль
8 Бағдарлама терезелерінің , операциялық жүйелердің сыртқы визуалды әдемілігі қалай аталды ?
A) модель B) цикл C) саймандар тақтасы D) интерфейс E) компилятор
9 Қашықтықта цифрлық деректерді жіберумен байланысты техниканың бөлігі.
A) Жергілікті желі B) Ауқымды желі C) интернет D) Цифрлық байланыс
E) брузер
10 Декларативті бағдарламалау тілдерін қандай топтарға бөлуге болады?
A) операциялық, декларативті B)құрылымдық, логикалық
C) логикалық, функционалдық D) операциялық, құрылымдық
E) объектілік, декларативті
11 Компъютерге әрекеттерді орындауды ұйғаратын алгоритм командасы
A) бағдарлама B) тіл операторлары C) операциялық жүйе D) процедура E) трансляторлар
12 Еxcel кестесі неше қатар мен бағана түрінде ұйымдастырылған?
A) 3882 қатар және 184 бағана B)16384 қатар және 256 бағана
C) 19384 қатар және 16384 бағана D) 4328 қатар және 432 бағана
E) 16784 қатар және 252 бағана
13 Tөмендегі атаулардың ішінен браузерді көрсетіңіз
A) Telnet B) Google C) Yahoo D) Internet Exploler E) Microsoft Office
14 Алгоритмнің жеке қадамдардан құрыла алатын қасиеті
A) айқындылығы B) дискреттігі C) көпшілікке бірдейлігі
D) нәтижелілігі E) қарапайымдылығы
15 Лисп бағдарлама тілін Дж. Маккарти қай жылы ойлап тапты ?
A) 1960 B) 1961 C) 1962 D) 1964 E) 1965

III НҰСҚА
1 Бағдарламалау тілдері нешеге бөлінеді?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
2 Бағдарлама терезелерінің , операциялық жүйелердің сыртқы визуалды әдемілігі қалай аталды ?
A) модель B) цикл C) саймандар тақтасы D) интерфейс E) компилятор
3 Алгоритмнің жеке қадамдардан құрыла алатын қасиеті
A) айқындылығы B) дискреттігі C) көпшілікке бірдейлігі
D) нәтижелілігі E) қарапайымдылығы
4 Алгоритмдердің машиналық тілдегі бейнесі қалай аталады?
A) бағдарлама B) код C) операциялық жүйе D) процедура E) трансляторлар
5 Бағдарламалау тілдерінің процедуралық, операциялық түріне жататыны
A) Ассемблер B) Лисп C) Пролог D) Дельфи E) Паскаль
6 Еxcel кестесі неше қатар мен бағана түрінде ұйымдастырылған?
A) 3882 қатар және 184 бағана B) 16384 қатар және 256 бағана
C) 19384 қатар және 16384 бағана D) 4328 қатар және 432 бағана
E) 16784 қатар және 252 бағана
7 Нақты әрекеттерді орындай алатын объект немесе субъект
A) операциялық жүйе B) ПЭВМ C) процедура
D) алгоритм ұйымдастырушысы E) алгоритм орындаушысы
8 IX ғ Орта Азия ұлы араб математигі әл-Хорезми есімінің латынша жазылуынан қандай термин шықты?
A) бағдарлама B) оператор C) транслятор D) алгоритм E) процедура
9 Бағдарламалау тілдерінің процедуралық емес, логикалық түріне жататыны
A) Ассемблер B) Лисп C) Пролог D) Дельфи E) Паскаль
10 Қатар мен бағананың қиылысқан жерінде координаттармен бейнеленетін не болып табылады?
A) Бет таңбасы B) өріс C) жол D) кесте E) ұяшық
11 Tөмендегі атаулардың ішінен браузерді көрсетіңіз
A) Telnet B) Google C) Yahoo D) Internet Exploler E) Microsoft Office
12 Бастапқы мәтіндерді автоматты түрде жұмыс істейтін бағдарламаларға айналдыратын арнайы бағдарлама
A) бағдарлама B) оператор C) транслятор D) алгоритм E) процедура
13 Процедуралық бағдарламалау тілдері өз ішінде қалай бөлінеді?
A) операциялық, декларативті B)құрылымдық, логикалық
C) логикалық, функционалдық D) операциялық, құрылымдық
E) объектілік, декларативті
14 Бағдарламалау тілдерінің процедуралық емес, объектілік түріне жататыны
A) Ассемблер B) Лисп C) Пролог D) Дельфи E) Паскаль
15 Microsoft Office бағдарламалар дестесінің Access мәтіндік редакторының атқаратын қызметі
A) Есеп-қисап, шарт, хаттар жасау B) Есептер, талдау жүргізу, кестелермен жұмыс істеу C) Тұсаукесерлер өткізу, таратылатын материалдарды дайындау D) Күнделік дәптерді жүргізу, мекенөжай кітабы E) Үлкен көлемді деректермен жұмыс істеу

IV НҰСҚА
1 Нақты әрекеттерді орындай алатын объект немесе субъект
A) операциялық жүйе B) ПЭВМ C) процедура
D) алгоритм ұйымдастырушысы E) алгоритм орындаушысы
2 Қашықтықта цифрлық деректерді жіберумен байланысты техниканың бөлігі.
A) Жергілікті желі B) Ауқымды желі C) интернет D) Цифрлық байланыс
E) брузер
3 Алгоритмнің жеке қадамдардан құрыла алатын қасиеті
A) айқындылығы B) дискреттігі C) көпшілікке бірдейлігі
D) нәтижелілігі E) қарапайымдылығы
4 Қатар мен бағананың қиылысқан жерінде координаттармен бейнеленетін не болып табылады?
A) Бет таңбасы B) өріс C) жол D) кесте E) ұяшық
5 Декларативті бағдарламалау тілдерін қандай топтарға бөлуге болады?
A) операциялық, декларативті B)құрылымдық, логикалық
C) логикалық, функционалдық D) операциялық, құрылымдық
E) объектілік, декларативті
6 IX ғ Орта Азия ұлы араб математигі әл-Хорезми есімінің латынша жазылуынан қандай термин шықты?
A) бағдарлама B) оператор C) транслятор D) алгоритм E) процедура
7 Бағдарлама терезелерінің , операциялық жүйелердің сыртқы визуалды әдемілігі қалай аталды ?
A) модель B) цикл C) саймандар тақтасы D) интерфейс E) компилятор
8 Microsoft Office бағдарламалар дестесінің Excel мәтіндік редакторының атқаратын қызметі
A) Есеп-қисап, шарт, хаттар жасау B) Есептер, талдау жүргізу, кестелермен жұмыс істеу C) Тұсаукесерлер өткізу, таратылатын материалдарды дайындау D) Күнделік дәптерді жүргізу, мекенөжай кітабы E) Үлкен көлемді деректермен жұмыс істеу
9 Бағдарламалау тілдерінің процедуралық, құрылымдық түріне жататыны
A) Ассемблер B) Лисп C) Пролог D) Дельфи E) Паскаль
10 Бағдарламалау тілдерін қалай бөледі?
A) машиналық , кодтық B) процедуралық , процедуралық емес
C) қарапайым , күрделі D) операторлық , операторлық емес E) классикалық, классикалық емес
11 Белгілі бір мақсатқа жету үшін қандай да болмасын алғашқы мәліметтерді пайдаланып, толық анықталған қорытынды шыққанша жүргізілетін нақты әрекеттер тізбегі
A) бағдарлама B) оператор C) транслятор D) алгоритм E) процедура
12 Төмендегі атаулардың ішінен браузерді көрсетіңіз
A) Telnet B) Google C) Yahoo D) Internet Exploler E) Microsoft Office
13 Лисп бағдарлама тілін Дж. Маккарти қай жылы ойлап тапты ?
A) 1960 B) 1961 C) 1962 D) 1964 E) 1965
14 Бағдарламаны құрудың және жөндеудің автоматтануын қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдардың жиынтығы
A) Microsoft Office бағдарламалар дестесі B)командалар C) операторлар
D) операциялық жүйе E)бағдарламалау жүйесі
15 Еxcel кестесі неше қатар мен бағана түрінде ұйымдастырылған?
A) 3882 қатар және 184 бағана B)16384 қатар және 256 бағана
C) 19384 қатар және 16384 бағана D) 4328 қатар және 432 бағана
E) 16784 қатар және 252 бағана
Кері қайту
Ұқсас жаңалықтар:
Информатика тест 11 сынып

Информатика тест 11 сынып

1. Объектілерді ( заттарды, құбылыстарды, үдерістерді ұғымдар - ды) белгілі бір белгілеріне сәйкес топтарға бөлу жүйесі -... А) ақпараттану ә)...
Операциялық жүйе ұғымы және оның атқаратын функциясы

Операциялық жүйе ұғымы және оның атқаратын функциясы

Сабақтың мақсаты: Білімділігі: Оқушылардың операциялық жүйе және оның түрлерін типті операциялық жүйе туралы және оның баптауды, файлдар мен...
Файлдық менеджер құрылымы

Файлдық менеджер құрылымы

1. 1 Компьютерде ақпараттық технологияны топтау бағдарламасын қамтамасыз ету Компьютерде ақпараттық технологияны қамтамасыз ету үшін бағдарламалық...
Алгоритм жазу жолдары. Алгоритмнің график түрінде  кескінделуі. Алгоритмдік ...

Алгоритм жазу жолдары. Алгоритмнің график түрінде кескінделуі. Алгоритмдік ...

Қарағанды облысы, Қазбек би ауданы, №21 негізгі мектеп мұғалімі: Нурмаганбетов Талгат Сабитович...
Компьютер жадысының түрлері

Компьютер жадысының түрлері

БКО, Теректі ауданы, Приречный ОСОШ информатика пәні мұғалімі: Айшуаков Мерлан Адилович...
Пікірлер: 0
Пікір білдіру
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Абайдың қара сөздері, Ашық сабақ, Бастауыш, Информатика, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері, Ресей, Русский язык, Сабақ жоспары, Тәуелсіздік, Физика, Химия, абай құнанбаев қара сөздері, абай құнанбайұлының қара сөздері, ана тілі, ағылшын тілі, бала-бақша, балабақша, бастауыш сынып, баяндама, биология, география, дүниетану, жыр, математика, нақыл сөздер, презентация, сайыс, сайыс сабақ, сауат ашу, сценарий, тарих, тақпақ, технология, тәрбие сағаты, Қазақ әдебиеті, Қазақстан, қазақ тілі, қазақ тілінен сабақ жоспары, қысқа мерзімді жоспар, өлең

Барлық тегтерді көрсету
×