Сайтқа кіру Тіркелу

Информатика пәнінен тест сұрақтары

Информатика пәнінен тест сұрақтары.

1) Информатика және ЕТ курсының мазмұны қазіргі заман ғылымының үш іргелі ұғымына негізделген. Олар:
А) Информация - алгоритм - ЭЕМ
В) Информация - алгоритм
С) Мақсат - мотив - қызмет
D) Рефлекция - алгоритм - ЭЕМ
Е) Рефлексия - мотив - қызмет

2) Орта мектептің сатылары бойынша информатика курсын оқытудың негізгі екі кезеңін ата:
А) І кезең - негізгі, ІІ кезең - жалпы
В) І кезең – қосымша, ІІ кезең - негізгі
С) І кезең - негізгі курс, ІІ кезең - бағдарлы
D) І кезең - кәсіптік, ІІ кезең - қосымша
Е) І жалпы, ІІ қосымша

3) Негізгі мектептегі информатика курсының мазмұны үш кешенді мәселелер төңірегінде:
1 - компьютерлік техникамен танысу, 2 - алгоритмдеу және программалау негіздерін оқып үйрену, ал үшіншісі -....
А) компьютер оқыту объектісі
В) компьютердің мүмкіндіктерін оқыту
С) Қоғамдағы рөлі
D) Қоғамға зияны
Е) Интернет

4) Мектепте оқушылармен информатика пәні бойынша жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстар:
А) Дәстүрлі үйірме, факультативтік курстар, экскурсия, олимпиада
В) Факультативтік курстар, экскурсия, олимпиада, практикалық жұмыстар
С) Экскурсия, саяхат, қосымша сабақ
D) Қосымша сабақ, факультативтік курстар, олимпиада
Е) Экскурсия, саяхат, олимпиада

5) Информатика ғылымы -
А) техникалық тасымалдаушыға ақпараттарды орналастыру
В) мәліметтерді таңдау
С) ЭЕМ - нің көмегімен ақпаратты жинақтау, өңдеу, сақтау және беру заңдылықтары
D) оқу процесінде компьютерді пайдалануды айтамыз
Е) компьютерден алынған ақпараттар ағымы

6) «Қоғамды информатикаландыру» дегеніміз не?
А) жеке адамның саласын қалыптастыру әдісі
В) әрбір қазақстандықтардың жоғары білім алуына нақтылы кепілдік беру;
С) ғылыми техниканың жетістіктерінің күнделікті құрылымына ауқымды енуінің нәтижесі
D) Білім алушыларға кәсіптік білім алуға төлеу үшін берілетін нысаналы кредит;
E) оқушылардың психологиялық, физиологиялық даму ерекшеліктері;

7) Информатика білімнің үш түрлі көзін үйлесімді түрде біріктіреді. Олар:
А) Қадағалау, білім, модельдеу
В) Сөз, бақылау, іс - әрекет
С) Қадағалау, сөз, модельдеу
D) Білім, іс - әрекет, қадағалау
Е) Қадағалау, модельдеу, білім

8) Информатика қандай ғылым?
А) ЭЕМ - нің көмегімен ақпаратты іздеу, сақтау, жинақтау, тарату, өлшеу, әдісі, тәсілі заңдылықтарын қарастыратын математикалық ғылым
В) Әлемнің әрбір түкпіріндегі компьютерлер байланысы болып табылатын кең көлемді тармақталған желі
С) Бізге қоршаған орта туралы мәлімет беретін ғылым
D) Оқу материалы логикалық тізбектелген күйінде немесе логикалық тұйықталмаған тармақ
E) Дұрыс жауап жоқ

9) Философиялық сөздіктің 1959 жылғы басылымында кибернетикаға берілген анықтама:
А) Буржуазиялық жалған ғылым
В) Дамыған ғылым
С) Жануарлар әлемін зерттейтін ғылым
D) Бала тәрбиесі туралы ғылым
Е) Дұрыс жауап жоқ
10) Мектеп информатикасын техникалық қамтамасыз етудің міндеттері:
А) Мектептегі оқу процесін техникалық жағынан негіздеу
В) Мектептегі оқу тәрбие практикасын негіздеу.
С) Мектептегі оқу тәрбие процесін экономикалық жағынан негіздеу.
D) Мектептегі оқу тәрбие процесін эстетикалық жағынан негіздеу.
Е) Мектептегі оқу тәрбие процесін техникаландыру.

11) Информатика пәнінде теория мағынасы -
А) Компьютерлік әлемнің жұмысын, қасиеттерін түрлендіру, болжау құралы
В) Теория мен теорияға арналған гипотезалар көзін тексеру құралы
С) Оқушы машинамен меңгерген командаларды тексереді
D) Алгоритмнің нақты орындалуы
Е) ) Оқушы машинамен теорияны енгізеді

12) Информатика пәнінде практика дегеніміз
А) Компьютерлік әлемнің жұмысын, қасиеттерін түрлендіру, болжау құралы
В) Теория мен теориядағы арналған гипотезалар көзін тексеру құралы
С) Оқушы машинамен меңгерген командаларды тексереді
D) Алгоритмнің нақты орындалуы
Е) Барлық жауабы дұрыс

13) М. П. Лапчик информатика курсы бойынша өтілетін сабақтарды ЭЕМ - ді қолдану мөлшеріне қарай неше түрге бөлді?
А) Фронталдық, лабораториялық, консультация, практикум
В) Демонстрация, фронтальды, лабораториялық жұмыс, практикум
С) Лекция, семинар, конференция
D) программаланған, эвристикалық, программалық
Е) Лекция, семинар, олимпиада

14) Дәстүрлі оқыту әдістерін ата:
А) оқытудың сөздік, көрнекілік, практикалық әдістері
В) Іс - әрекет тәжірибелер әдісі, компьютерлік әдіс
С) Шығармашылық, демонстрациялық шығармашылық әдіс
D) Иллюстративтік - демонстрациялық
Е) Барлық жауабы дұрыс

15) Информатика пәнінде көрнекілік әдісі -
А) Оқушының жолдасының немесе мұғалімнің жолдасын бақылау, одан кейін компьютерлік ортаның жұмысының өзгерісін бақылау
В) Информатика курсында сөзбен білім берудің, ақпаратты кітаптан, лекциядан алудың маңызды екенін атап көрсету
С) Информатиканы оқыту барысында жүзеге асыратын жағдайларды атап көрсетуге болады
D) Өзіндік тану компьютермен бейнеленетін жеке іс - әрекетін ойлау рефлекциясы
Е) Шығармашылық, демонстрациялық шығармашылық әдіс

16) Сканер дегеніміз....
А) Басылған мәтіндік және графиктік мәліметтерді компьютерге енгізуге арналған құрылғы
В) сызбаларды қағазға басуға арналған
С) Винчестердегі мәліметтерді жоғалтпай жазып алу үшін көшіруге арналған құрылғы.
D) жеке компьютерлерді бір - бірімен телефондық желі арқылы байланыстыратын құрылғы
Е) Енгізу - шығару құрылғысы

17) Практиканың негізгі түрі -
А) Компьютерлік әлемнің жұмысын, қасиеттерін түрлендіру, болжау құралы
В) Теория мен теорияға арналған гипотезалар көзін тексеру құралы
С) ешқандай ережесіз компьютерлік ортаны зерттеу
D) Алгоритмнің нақты орындалуы
Е) Оқушы машинамен меңгерген командаларды тексереді

18) Бірізділіктің тура мағынасы:
А) Оқу материалы логикалық тізбектелген күйінде немесе логикалық тұйықталмаған тармақ
В) Берілген материалды бекіту үшін
С) Оқытуды дербестендіру мен коллективтендіру
D) Информатика курсында танымды басқару мен өзіндік басқару функциясы
Е) Дұрыс жауабы жоқ

19) Бірізділік принципін қайталау түрінде жүзеге асыруды ұсынған кім?
А) Н. Балапанов
В) А. П. Ершов
С) Ю. К. Бабанский
D) А. Г. Кушниренко
Е) Н. Лебедев

20) Информатиканы оқытудың практикалық мақсаты:
А) Оқушыны азаматтыққа, адамгершілік қасиетке және жоғары санлылыққа баулуға бағытталған
В) Оқушыларды практикалық қызметке, еңбекке, практикалық есептер шешуге дайындау
С) Оқушыға информатика ғылым негіздерінің алғашқы фундаменталды білімін беру
D) Оқушының шығармашылық қабілетін, ақыл - ойын, ойлау өрісін, ынтасын дамыту.
Е) Дұрыс жауабы жоқ

21) Информатика пәнінде сабақтың ең басты белгісі -
А) Дидактикалық мақсат
В) педагогикалық мақсат
С) Психологиялық мақсат
D) лабораториялық мақсат
Е) практикалық мақсат

22) Жалпы оқытудың негізгі мақсаты:
А) Оқушыны тәрбиелеу
В) Оқушыға фундаменталды білімін беру
С) Оқушыны дамыту
D) Оқушыны ынталандыру
Е) Барлық жауабы дұрыс

23) Информатиканың ықпалына көп сүйенетін саланың бірі...
А) білім беру жүйесі
В) халық ағарту жүйесі
С) шаруашылық саласы
D) қолөнер саласы
Е) ауыл шаруашылығы

24) Информатиканың маңызды ерекшелігі -
А) оның қоғамдық қызметтің барлық негізгі түрлеріне қолданылуы
В) өмір сүруде қолданылуы
С) мәлімет алмасудағы қызметі
D) транспорттық қызметі
Е) Қарым - қатынас қызметі

25) Информатика пәнінен үйірме жұмысын ұйымдастырудың алғы шарты:
А) ЕТК - нің бар болуы
В) Әдістемелік құралдардың бар болуы
С) Оқушылардың ынтасының болуы
D) Барлығы дұрыс
Е) Шығармашылық қабілеті болуы

26) Стример -...
А) Басылған мәтіндік және гарфиктік мәліметтерді компьютерге енгізуге арналған құрылғы сызбаларды қағазға басуға арналған
В) Винчестердегі мәліметтерді жоғалтпай жазып алу үшін көшіруге арналған құрылғы.
С) жеке компьютерлерді бір - бірімен телефондық желі арқылы байланыстыратын құрылғы
D) сызбаларды қағазға басуға арналған
Е) Дұрыс жауап жоқ

27) Оқу бағдарламасында білім көлемін беру, негізгі іскерліктерді қалыптастыру, оқулықпен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, бақылау жүргізу, қорытынды жасау.
А) лекция
В) әңгімелесу
С) сабақ
D) практикум
Е) семинар

28 ) Модем..
А) Басылған мәтіндік және графиктік мәліметтерді компьютерге енгізуге арналған құрылғы
В) сызбаларды қағазға басуға арналған
С) Винчестердегі мәліметтерді жоғалтпай жазып алу үшін көшіруге арналған құрылғы.
D) жеке компьютерлерді бір - бірімен телефондық желі арқылы байланыстыратын құрылғы
Е) Дұрыс жауап жоқ

29) Білім мен іскерліктеріндегі оқулықтарды жою, меңгерілген білімін нақтылау, оқу процесінде пайда болған сұрақтарға жауап беру, оқу іс - әрекетінің әр түрін меңгеруге көмек көрсету.
А) консультация
В) практикум
С) әңгімелесу
D) семинар
Е) олимпиада

30) Негізгі оқу материалынан нені меңгергенін анықтау; біліміндегі олқылықтарды ашу және түзетулер енгізу, пән бойынша өз бетімен жүйелі жұмыс істеуге жетелеу.
А) консультация
В) практикум
С) әңгімелесу
D) семинар
Е) олимпиада

31) Қандай да бір проблема бойынша ұғымды беру, тақырып немесе тарау бойынша білімді қортындылап, жүйелеу, жоғарғы оқу орнындағы оқу түріне дайындау іскерлігін қалыптастыру.
А) лекция (теориялық оқыту)
В) Семинар
С) Сабақ
D) Конференция
Е) олимпиада

32) Күрделі программалармен және ДК - дің қосымшаларымен жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыру, өз бетімен зерттеу жүргізе білу іскерлігін қалыптастыру.
А) әңгімелесу
В) практикум
С) Сабақ
D) Конференция
Е) семинар

33) Информатиканы оқытудың практикалық мақсаты:
А) Оқушыны азаматтыққа, адамгершілік қасиетке және жоғары саналылыққа баулуға бағытталған
В) Оқушыларды практикалық қызметке, еңбекке, практикалық есептер шешуге дайындау
С) Оқушыға информатика ғылым негіздерінің алғашқы фундаментальды білімін беру
D) оқушының шығармашылық қабілетін, ақыл - ойын, ойлау өрісін, ынтасын дамыту.
Е) оқушының ақыл - ойын, ойлау өрісін, ынтасын дамыту.

34) Информатиканы оқытудағы тәрбиелік мақсат:
А) оқушыны азаматтыққа, адамгершілік қасиетке және жоғары саналылыққа баулуға бағытталған
В) Оқушыларды практикалық қызметке, еңбекке, практикалық есептер шешуге дайындау
С) Оқушыға информатика ғылым негіздерінің алғашқы фундаментальды білімін беру
D) оқушының шығармашылық қабілетін, ақыл - ой, ойлау өрісін, ынтасын дамыту.
Е) оқушының ақыл - ойын, ойлау өрісін, ынтасын дамыту.

35) Информатика пәнін оқытудың білім беру мақсаты:
А) Оқушыны азаматтыққа, адамгершілік қасиетке және жоғары саналылыққа баулуға бағытталған
В) Оқушыларды практикалық қызметке, еңбекке, практикалық есептер шешуге дайындау
С) Оқушыға информатика ғылым негіздерінің алғашқы фундаментальды білімін беру
D) Оқушының шғармашылық қабілетін, ақыл - ойын, ойлау өрісін, ынтасын дамыту
Е) Оқушының ақыл - ойын, ойлау өрісін, ынтасын дамыту.

36) Мектептегі алғашқы информатика оқулықтарының авторлары:
А) Кант, Аристотель
В) Лебедев, Гегель
С) Ершов, Монахов
D) Кант, Монахов
Е) Лебедев, Паскаль

37) «Информатика және ЕТ» атты мұғалімге арналған әдістемелік құрал қай жылы шықты
А) 1984
В) 1985
С) 1986
D) 1987
Е) 1988

38) Меншіктеу командасы толығымен қандай образдар арқылы түсіндіріледі?
А) графикалық
В) анимациялық
С) стандартты
D) сызықтық
Е) қайталану

39) Ақпараттық мәдениет дегеніміз
А) ЭЕМ көмегімен ақпаратты іздеу, алу, жинақтау, өңдеу, тарату, өз ойын білдіру, адамдармен қарым - қатынас жасау
В) ЭЕМ көмегімен ақпаратты іздеу, жазу іскерлігімен шектелу
С) ЭЕМ - нің құрылымы мен қолданылуы
D) оқушының ақыл - ойын, ойлау өрісін, ынтасын дамыту.
Е) Барлық жауап дұрыс

40) Оқыту әдісін оқыту мазмұны бойынша топтау өнімді болып есептеледі:
А) Әлем жайында білім
В) Шығрмашылық іс - әрекеттер тәжірибесі
С) Эмоциональдық құндылық қатынас тәжірибесі
D) Шығрмашылық эмоциональдық құндылық
Е) барлық жауап дұрыс

41) Ақпаратты қабылдау тәсілі бойынша топтау:
А) Сөздік әдіс, практикалық
В) Әлем жайында білім
С) Сөздік әдіс, пәндік шолу, практикалық
D) Іс - әрекет тәсілдерін жүзеге асыру тәжірибелері
Е) Барлық жауабы дұрыс

42) Әдістерді топтаудың төмендегідей негіздері бар:
А) Сөздік әдіс, пәндік шолу, практикалық
В) Білім алу тәсілі, кері байланысты жүзеге асыру тәсілі, оқушылардың ойлау әрекеттері
С) Сөздік әдіс, практикалық
D) Іс - әрекет тәсілдерін жүзеге асыру тәжірибелері
Е) Лабораториялық, лекция

43) «Қазақстан мектебі» журналының қосымша бөлігін ата?
А) «Информатика»
В) «Физика - информатика»
С) «Информатика - физика - математика»
D) «Физика - математика»
Е) «Инфо курс»

44) Электрондық кестелерді өңдеу жүйесі:
А) Ms Access
В) Paint
С) Windows
D) Word
Е) Excel

45) Информатиканы 5 - класта оқыту әдістемесі, әдістемелік құралының авторларын ата?
А) С. А. Алдашева, Н. П. Ахметова
B) Ж. А. Қараев, Б. Қ. Нақысбеков
C) Қ. С. Әбдиев
D) Ж. А. Қараев, К. З. Халықова
Е) Ж. Б. Қоянбаев, Н. Әбенбаев

46) Мәліметтер қоры
А) Ms Paint
В) Windows
С) Ms Excel
D) Ms Dos
Е) Ms Access

47) Олимпиаданың негізгі мақсаты:
А) мектеп, ЖАО буынындағы кері байланысты жүзеге асыру
В) Оқушының қабілетін ашуды ескере отырып, логикалық - алгоритмдік және жүйелі комбинаториялық ойлауы дамыған оқушыларды табу.
С) Информатиканы оқыту барысындағы жоғарғы денгейге қойылатын талап
D) Оқушыға информатика ғылым негіздерінің алғашқы фундаментальды білімін беру
Е) Барлығы дұрыс

48) Олимпиадаға дайындықтың ең тиімді түрі:
А) Сабақты олимпиада түрінде жүргізу
В) Программалаудың әдістерін білу
С) Бақылау жұмыстарын жазу
D) Тест жұмыстарын алу
Е) Барлығы дұрыс

49) Оқушылардың олимпиададағы нәтижесі:
А) Оқушының жеткен жетістігі
В) Мұғалімдердің жетістіктерінің белгісі
С) Оқушының ойлау қабілетінің дамуы
D) Оқушының логикалық ойын дамыту
Е) дұрыс жауабы жоқ

50) Факультативтік сабақтың мақсаты:
А) Информатика саласы бойынша алынған теориялық білім
В) Іскерлік пен дағдыны тереңдетіп кеңейту
С) Оқытудың кәсіптік бағдарын күшейту
D) Оқушыларды практикалық қызметке, еңбекке, практикалық есептер шешуге дайындау
Е) Барлық жауабы дұрыс

51) Факультативтік сабаққа қойылатын талаптар
А) ЭЕТ - ны кеңінен қолдану
В) Оқушының танымдық іс - әрекетін өзінің басқаруы
С) Оқушы санының аз болуы
D) Шығармашылық қабілеттерінің жоғары болуы
Е) барлық жауабы дұрыс

52) Аналогия дегеніміз...
А) Жаңа ұғымдарды енгізіп, бекіту
В) Индукцияның абайланған бір түрі
С) Әрбір команданың бір рет орындалуы
D) бір команданың бірнеше рет орындалуы
Е) Дұрыс жауабы жоқ

53) Әдістерді топтаудың төмендегідей негіздері бар:
А) Сөздік әдіс, пәндік шолу, практикалық
В) Білім алу тәсілі, кері байланысты жүзеге асыру тәсілі, оқушылардың ойлау әрекеттері
С) Сөздік әдіс, практикалық
D) Іс - әрекет тәсілдерін жүзеге асыру тәжірибелері
Е) Лабораториялық, лекция

54) Оқыту әдісін оқыту мазмұны бойынша топтау өнімді болып есептеледі:
А) Әлем жайында білім
В) Шығармашылық іс - әрекеттер тәжірибесі
С) Эмоциональдық құндылық қатынас тәжірибесі
D) Шығармашылық қабілетінің құндылығы
Е) Барлық жауап дұрыс

55) Мектептегі информатика курсының болашақтағы дамуы,..
А) бұл жылдары математикаға бейімделген мектептер үшін дайындалған оқу құралдары кең таралады және бұл құралдар белгілі бір программалау жүйесі негізінде жасалады.
В) бұл курсытң жалпы білім беретін функциясымен, оның оқушыларды оқыту, тәрбиелеу, дамыту, сияқты жалпы мәселерді шешудегі потенциалдық мүмкіндіктеріне баса көңіл аударуға, компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру мәселесінен жалпы білім беретін оқу пәніне көшуге байланысты.
С) информатиканың маңызды ерекшелігі - оның қоғамдық қызметтің барлық негізгі түрлеріне қолданылуы.
D) Білім алу тәсілі, кері байланысты жүзеге асыру тәсілі, оқушылардың ойлау әрекеттері
Е) барлық жауап дұрыс

56) Мектептегі алғашқы информатика оқулықтарының авторлары:
А) Кант, Аристотель
В) Лебедев, Гегель
С) Ершов, Монахов
D) Кант, Монахов
Е) Паскаль, Декарт

57) Сызықтық алгоритм дегеніміз -
А) Бірнеше команданың тек біреуінің орындалуы
В) бір команданың бірнеше рет орындалуы
С) Әрбір команданың бір рет орындалуы
D) Бір біріне жақын командаларының орындалуы
Е) барлық жауабы дұрыс

58) Тармақталған алгоритм дегеніміз -
А) Бірнеше команданың тек біреуінің орындалуы
В) Әрбір команда тек бір рет орындалады
С) Бір команданың бірнеше рет орындалуы
D) Идентификаторы белгілі программаның бір тәуелсіз бөлігі
Е) Дұрыс жауабы жоқ

59) Информатика ғылымы -
А) техникалық тасымалдаушыға ақпараттарды орналастыру
В) мәліметтерді таңдау
С) ЭЕМ - нің көмегімен ақпаратты жинақтау, өңдеу, сақтау және беру заңдылықтары
D) оқу процесінде компьютерді пайдалануды айтамыз
Е) компьютерден алынған ақпараттар ағымы

60) Жоғары сынып оқушылары неше минуттан үзіліспен қанша сағат компьютермен жұмыс жасау керек?
А) 20 мин 1 сағ
В) 20 мин 2 сағ
С) 25 мин 1 сағ
D) 25 мин 2 сағ
Е) 30 мин 1 сағ

61) Жүйелік дискет (системная дискета) не үшін қажет?
А) файлды жүйелеу
В) операциялық жүйені алғашқы жүктеу
С) компьютерді вирустан «емдеу»
D) мәліметтер базасын өңдеу
Е) ақпараттарды өңдеп, сақтау үшін

62) Алгоритмді мына түрде беруге болады. Қайсысы қате?
А) сөз - сөйлем
В) графикалық (блок - схема)
С) кестелік
D) сызықтық
Е) программалау тілімен

63) 1987 - 1988 жылғы информатика оқулықтары бойынша жарияланған конкурстың жүлдегері қай авторлар?
А) А. П. Ершов, В. А. Монахов «Информатика және есептегіш техника негіздері»
В) А. Г. Кушниренко, Г. В. Лебедев «Информатика және есептегіш техника негіздері» 10 - 11 сынып
С) В. А. Каймин, В. А. Щеголев «Информатика және есептегіш техника негіздері» 10 - 11 сынып
D) А. Г. Гейн, Е. В. Линецкий «Информатика және есептегіш техника негіздері» 8 - 9 сынып
Е) А. Ж. Қараев, Б. Қ. Нақысбеков «Информатика және есептегіш техника негіздері» 7 - 11 сынып

64) Қай бағдарламалау тілі орта және төменгі сынып оқушыларына арналған және қай жылдары құрылды?
А) ЛОГО, 1968 - 1969 жылы
В) Паскаль, 1968 - 1970 жылы
С) Бейсик, 1965 жылы
D) Алгол, 1958 жыл
Е) Си, 1979 - 1980 жыл

65) Операциялық жүйе дегеніміз не?
А) ДК - ның анықталған бөліктерінің жиынтығы
В) Жаңа программа құрастыруды қамтамасыз ететін программалар жиынтығы
С) Мәліметтер базасын өңдейтін программалар
D) Вирустан тазарту программасы
Е) ДК жұмысын басқаратын программалар комплексі

66) Байт - бұл
А) 1 және 0 сандарымен бейнеленетін ақпарат мөлшерінің бірлігі
В) ОЖ - гі әріптің кодын өзгерту
С) сегіз БИТ - тен құралған тізбек
D) төрт оналтылық цифрлы комбинация
Е) ақпарат санының максимальды өлшем бірлігі

67) «Компьютердің миы» деп нені айтады?
А) жады
В) қатты - диск
С) дискета
D) микропроцессор
Е) компакт - диск

68) Информатика пәнін оқытуды ұйымдастырудың саяхат формасының қандай үш түрі бар:
А) теориялық саяхат, кезектегі саяхат, қорытынды саяхат
В) кіріспе саяхат, кезектегі саяхат, лекция саяхат
С) кіріспе саяхат, лабораториялық саяхат, қорытынды саяхат
D) практикалық саяхат, кезектегі саяхат, қорытынды саяхат
Е) кіріспе саяхат, кезектегі саяхат, қорытынды саяхат

69) PowerPoint программасы
А) Презентация, слайд жасау бағдарламасы
В) Электрондық кестемен жұмыс жасау бағдарламасы
С) Мәлімет қорын жүйелеу бағдарламасы
D) Мәтіндік редактор
Е) Компьютерлік графика

70) Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаты:
А) адам ресурстарын даярлау сапасын арттыру және жеке тұлға мен қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарларының басымдықтары негізінде көп деңгейлі білім берудің ұлттық жүйесін жаңғырту;
В) 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшу;
С) Білім берудің біріңғай ақпараттық ортасын қалыптастыру;
D) Білім беру жүйесінің материалдық - техникалық базасын нығайту;
Е) Білім беру процесін оқу - әдістемелік және ғылыми қамтамасыз етуді жетілдіру;

71) ЭЕМ – ның даму тарихы неше кезеңнен тұрады, 1 кезең қай жылдан басталады?
А) 4 кезең, 1987 жыл
В) 4 кезең, 1945 жыл
С) 5 кезең, 1950 жыл
D) 4 кезең, 1960 жыл
Е) 5 кезең, 1988 жыл

72) Информатика оқыту әдістемесінде ұжым түсінігі
А) Кез - келген адамдардың тобы;
В) білім беру сатыларының сабақтастығы;
С) оқу мен тәрбиенің бірлігі;
D) әрбір адамның интеллектуалдық дамуы;
Е) көзделген мақсатқа жетудегі ұйымшылдық пен мақсаттылық әрекетімен сипатталатын адамдар тобы;

73) Информатика пәнінде әлемге деген философиялық, әлеуметтік - саяси, адамгершілік және саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жүйесі:
А) білім беру мазмұны;
В) ғылыми дүниетаным;
С) ғылымдар жүйесі;
D) әлеуметтік тәжірибе;
Е) оқыту нәтижесі

74) Компьютердің енгізу құрылғыларына жатады...
А) Принтер, сканер, плоттер
В) Сканер, пернетақта, микрофон
С) Модем, монитор, процессор
D) Тышқан, монитор, микрофон
Е) Тышқан, монитор, колонка
75) Информатика оқыту әдістемесі пәнінде баланың болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру;
А) адамгершілік тәрбиесі;
В) дене тәрбиесі;
С) эстетикалық тәрбие;
D) экологиялық тәрбие;
Е) еңбек тәрбиесі;

76) Адамгершілік мазмұны, информатика пәнінде нақты деректер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды баяндау.
А) этикалық әңгіме;
В) түсіндіру;
С) әңгіме - кеңес;
D) талап қою;
Е) жаттығу;

77) Паскаль программалау тілінде Процедура дегеніміз не?
А) Белгілі бір идентификатормен аталып, сол атпен программаның кез - келген жерінен шақырылып белгілі бір есептеулерді орындауға болатын программаның тәуелсіз бөлігі
В) Белгілі бір идентификатормен аталып, программаның командалар жыйынын айтады
С) Программаның барысында бірнеше рет қайталанып орындалатын командалар тізбегі
D) Белгілі бір идентификатормен аталып, қандайда бір мәнді есептеу үшін қолданылатын программаның тәуелсіз бөлігі
Е) Белгілі бір идентификатормен аталып, айнымалылардың жыйынын айтады

78) Информатика оқыту әдістемесінде белсенділіктің түрлерін табыңыз.
А) таным, қарым - қатынас, өзін - өзі тәрбиелеу;
В) әңгіме, анкета, сұрақ - жауап;
С) табиғи, тексеру эксперименті;
D) бақылау, ойлау, сөйлесу;
Е) ғылыми, әдеби, тарихи.

79) Техника қауіпсіздік ережесі бойынша пайдаланушы мен монитордың арақашықтығы қанша болу керек?
А) 60 - 70 cм
В) 30 - 40 см
С) 80 - 100 см
D) 20 - 35 см
Е) 45 - 50 см

80) Оқытудағы тірек идеяларын ұсынушылар қатарын көрсетіңіз?
А) В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенков, Е. И. Ильин;
В) И. П. Иванов, И. Волков;
С) В. Краковский, М. П. Щетинин;
D) С. Соловейчик, В. А. Сухомлинская
Е) Ш. А. Амонашвили;

81) Бейсик программалау тіліндегі енгізу - шығару командалары.
А) Input, Screen
В) Input, Goto
С) Input, Print
D) Input, Write
Е) Input, readln

82) ДК – ның ақпаратты шығару құрылғылары:
А) Принтер, процессор, монитор
В) Принтер, монитор, колонка
С) Сканер, модем, принтер
D) Тышқан, процессор, сканер
Е) Барлық жауабы дұрыс

83) Интернет деген не?
А) Ақпараттық - коммуникациялық жүйе
В) Электрондық пошта жүйесі
С) Бүкіл дүниежүзілік өрмек
D) есептеуіш - коммуникациялық жүйе
Е) Ақпараттық телефондық байланыс

84) Паскаль программалау тілінде SQR -?
А) Абсалюттік шама
В) Айнымалының түбір астынан шығару функциясы
С) Айнымалының квадратын табу функциясы
D) Айнымалының тригонометриялық шамасын табу функциясы
Е) Айнымалының кездейсоқ шамасын табу функциясы

85) Информатика оқыту әдістемесі пәнінен оқушының ақыл - ой тәрбиесіне қандай ұғымдар кіреді?
А) қабылдау, мінез, зейін;
В) салыстыру, болжау, қиялдау;
С) зер салып ойлау, ақыл - ой күштері;
D) дүниетаным, мәдениет, мұрат;
Е) анализ, синтез, ассоциация.

86) Мектепте оқушыларға кәсіптік бағдар беру мақсатында кәсіптік диагностиканың зерттейтін обьектісін көрсет.
А) әрбір оқушыны зерттеу;
В) әрбір мұғалімді зерттеу;
С) ата - ананы зерттеу;
D) педагогикалық әдебиетті зерттеу;
Е) ұжымды зерттеу;

87) Paint...
А) Презентация, слайд жасау бағдарламасы
В) Электрондық кесте
С) Мәліметтер қоры
D) Мәтіндік редактор
Е) Графикалық редактор

88) Информатика оқыту әдістемесінде қарастырылатын жарыс әдісі:
А) жеңімпаз анықтайтын ойын;
В) нәтижені бекіту әдісі;
С) өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға - қасиеттерін қалыптастыру және бекіту;
D) тербиелеушінің басқа тәрбиеленушілерден артықшылығын анықтау;
Е) тиімді әдісті анықтау жолы;

89) Нұсқау, көрсету, машықтандыру, тапсырма қай әдістер тобына жатады?
А) тербиеленушінің мінез - құлқындағы жағымды тәжірибені қалыптастыру әдісіне;
В) мадақтау және жазалау әдісіне;
С) жеке адамның саласын қалыптастыру әдісіне;
D) үйрету және жаттықтыру әдісіне;
Е) пікірталас, әңгіме әдісіне;

90) Диаграмма дегеніміз не?
А) бұл сандық көрсеткіштердің мөлшерін көрнекті түрде геометриялық фигуралар жүйесі бейнелейтін мәтін
В) бұл статистикалық көрсеткіштердің қарым - қатынас мөлшерін көрнекті түрде көрсететін мәтіндік редактор
С) бұл статистикалық сандық көрсеткіштердің қарым - қатынас мөлшерін көрнекті түрде көрсететін графикалық немесе геометриялық фигуралар жүйесі арқылы бейнелейтін сызық.
D) бұл көрсеткіштердің қарым - қатынас мөлшерін көрнекті түрде көрсететін графикалық бағдарлама
Е) Барлық жауабы дұрыс

91) Мәтіндік редактор
А) Excel
В) Access
С) Visual Basic
D) PowerPoint
Е) Word

92) Информатика оқыту әдістемесінде жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:
А) мадақтау, жазалау;
В) сайыс, пікірталас;
С) диспут, лекция, саяси этикалық әңгіме, өнеге;
D) күйіну, қуану, ренжу, шаттану;
Е) ұғындыру, оқыту, іс - әрекет жасау;

93) Информатика пәнінде кеңінен пайдаланатын лабораториялық жұмыстың түрлері қай қатарда?
А) Микроскоп, өлшеу аспаптары, приборлар, техникалық құралдар;
В) Сабақ тақырыптары мен міндетін анықтау;
С) Сабақтың нәтижесін қорыту, талдау;
D) Сабақтың нәтижесін бағалау;
Е) Бақылау, тәжірибелер, есептер шығару, өлшеу жұмыстары;

94) Программалау тілдерін қандай үш бөлімге бөлуге болады?
А) классикалық, логикалық, объективті - қатынасты
В) классикалық, логикалық, объективті - қатынасты нұсқа;
С) кіші, аласа, классикалық, логикалық, объективті - қатынасты бикі;
D) шағын, жеке, классикалық, логикалық, объективті - қатынасты дара;
Е) толық, классикалық, логикалық, объективті - қатынасты арық, сұңғақ;

95) Алгоритмді құру немесе түрлендіру -
А) ешқандай ережесіз компьютерлік ортаны зерттеу
В) Компьтерлік әлемнің жұмысын, қасиеттерін түрлендіру немесе болжау
С) Оқушы машинамен менгерген командаларды тексереді
D) Теория мен теорияларға арналған гипотезалар көзі
Е) Оқушының жұмыс істеуіне, нұсқауына негізделген теориялық іс - әрекет

96) Паскаль программалау тілінің мәзірлер қатары Файл мәзірі
А) бұл мәзірінің көмегімен Паскаль ортасына жұмысқа қажетті параметрлер таңдалады.
В) командалары программаны іске қосу үшін қолданылады
С) программалық мәтіннің керекті фрагментін іздеу, оларды ауыстыру және қателерін шығару үшін қолданылады.
D) Командалары программалық мәтіндік редакциялау үшін қолданылады.
Е) Бұл мәзір жаңа немесе бұрыннан бар файлды ашу, сақтау және баспаға шығару үшін қолданылады.

97) Информатика пәнін оқытудағы әдістерінің бірі - дидактикалық тест
А) Оқу материалдарын игеру деңгейін анықтайтын стандарттандырылған тапсырмалар жиынтығы;
В) оқыту материалы бойынша сұрақтар жиынтығы;
С) іскерліктер мен дағдылардың қалыптасу деңгейін анықтайтын жазбаша жұмыстар.
D) білімді бағалау процесі;
Е) барлық жауаптар дұрыс;

98) Пернетақтада неше батырма бар?
А) 100
В) 101
С) 103
D) 106
Е) 105
99) Электрондық есептеуіш машинаның бірінші кезеңдегі аты?
А) BASIC
В) PASKAL
С) ENIAC
D) FORTRAN
Е) ALGOL

100) Информатика оқыту әдістемесінде оқушының жалпы эстетикалық мәдениеті неден көрінеді?
А) дарындылық, қабілет, бәйімділігінен;
В) тазалық сақтаудан, мәдениетінен;
С) оқушыладың писхологиялық, физиологиялық даму ерекшеліктерінен;
D) оқушылардың дербес ерекшеліктерінен;
Е) қарым - қарынас, киім - кешек, үй жағдайы, манера, дене қимылынан

101) Информатика қандай ғылым?
А) ЭЕМ - нің көмегімен информацияны іздеу, сақтау, жинақтау, тарату, өлшеу, әдісі, тәсілі заңдылықтарын қарастыртын математикалық ғылым
В) Әлемнің әрбір түкпіріндегі компьютерлер байланысы болып табылатын кең көлемді тармақталған желі
С) Бізге қоршаған орта туралы мәлімет беретін ғылым
D) Оқу материалы логикалық тізбектелген күйінде немесе логикалық тұйықталмаған тармақ
E) Дұрыс жауап жоқ

102) Қазақстан Республикасының білім беру туралы заңы қашан қабылданды
А) 1992, 30 қараша
В) 1999, 7 маусым
С) 1993, 30 тамыз
D) 1995, 20 қыркүйек
Е) 1996, 25 тамыз

103) Бейсик программалау тіліндегі қайталану командасы
А) if, then, else
В) for, to, next
С) DIM
D) Input, Print
Е) Wile, read

104) Информатика пәнін оқу бағдарламасында білім көлемін беру, негізгі іскерліктерді қалыптастыру, оқулықпен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, бақылау жүргізу, қорытынды жасау.
А) лекция
В) әңгімелесі
С) сабақ
D) практикум
Е) семинар

105) Паскал программалау тілінің мәзірлер қатары EDIT мәзірі
А) бұл мәзірінің көмегімен Паскал ортасына жұмысқа қажетті параметрлер таңдалады.
В) командалары программаны іске қосу үшін қолданылады
С) Командалары программалық мәтінді редакциялау үшін қолданылады.
D) программалық мәтінің керекті фрагментін іздеу, оларды ауыстыру және қателерін шығару үшін қолданылады.
Е) Бұл мәзір жаңа немесе бұрыннан бар файлды ашу, сақтау және баспаға шығару үшін қоладанылады.

106) Информатиканың ықпалына көп сүйенетін саланың бірі...
А) білім беру жүйесі
В) халық ағарту жүйесі
С) шаруашылық саласы
D) қолөнер саласы
Е) ауыл шаруашылығы

107) Информатика пәнін оқытудағы оқушының өзін өзі тәрбиелеу әрекеті дегеніміз не?
А) жеке адамның қоғамдық мінез құлқын қалыптастыра отырып, жағымсыз қасиеттерді жою
В) адамның нақты іс - әрекетінде басшылыққа алатын алғы шарты, талаптар
С) адамның өз мінез - құлқында адамгершілік қасиеттер танып жағымсыз қылықтарды жоюға әрекеттену
D) өздерін үлкендер қатарына қосуға тырысу
Е) оқушының зейінді әдеттерін тежеу

108) Модем...
А) Басылған текстік және грфиктік мәліметтерді компьютерге енгізуге арналған құрылғы
В) сызбаларды қағазға басуға арналған
С) Винчестердегі мәліметтерді жоғалтпай жазып алу үшін көшіруге арналған құрылғы.
D) жеке компьютерлер бір - бірімен телефондық желі арқылы байланыстыратын құрылғы
Е) Дұрыс жауап жоқ

109) Информатика курсының негізгі мектептегі мазмұны мыналай үш кешенді мәселелердің төңірегінде шоғырланған: 1 - компьютерлік техникамен танысу, 2 - алгоритмдеу және программалау негіздерін оқып үйрену, ал үшіншісі -....
А) компьютер оқыту объектісі
В) Информатика қолдану шеңберін анықтау
С) компьютер - универсал таным құралы
D) Ғылыми - практикалық факторлары
Е) Барлық жауабы дүрыс

110) Информатиканы оқытудың практикалық мақсаты:
А) Оқушыны азаматтыққа, адамгершілік қасиетке және жоғары саналыққа баулуға бағытталған
В) Оқушыларды практикалық қызметке, еңбекке, практикалық есептер шешуге дайындау
С) Оқушыға информатика ғылым негіздерінің алғашқы фундаментальды білімін беру
D) Оқушының шығармашылық қабілетін, ақыл - ойын, ойлау өрісін, ынтасын дамыту.
Е) Оқушының ақыл - ойын, ойлау өрісін, ынтасын дамыту.

111) Информатика пәнін оқытудағы өз бетінше жұмыс жасау оқыту мақсаты
А) өз бетімен жұмысқа арналған тапсырмалар біртекті болады, яғни түсіндіріп берілген анықтама, ережелерге сәйкес қасиеттерді, белгілерді қорытып шығару.
В) өз бетімен жұмысты оқытушы жаңа сабақты түсіндіргенге дейін жүргізеді, яғни оқушылардың дайындығын тексеру мақсатында, қиындық келтіретін сұрақтар болса анықтауға көмек теседі.
С) өз бетімен жұмыс белгілі бір тақырыпқа байланысты баяндама дайындауға үйге тапсырма беру арқылы кіргізіледі немесе олимпиядаға дайындау, ғылыми конфференция
D) өз бетімен жұмыс жаңа тақырыпты түсіндіру барысында тапсырмалар беру арқылы жүргізіледі. Оның мақсаты - жаңа материалға қызығушылығын дамыту, оқытушы нені түсіндіріп жатқанына әр бір оқушының көңілін аудару. Осы жерден бірден не түсініксіз екені анықталады, яғни өтіліп жатқан тақырып бойыеша ереже, қасиетерге мысалдар келтіру арқылы жүргізуге болады.
Е) өз бетімен жұмыс өте жоғары деңгейде жүргізіледі: Бұл оқушылардың үлкен қызығушылығын артырады. Мүндай тапсырмаларға шығарылған есептің
ІІ – ші; ІІІ - ші тәсілдерін табуға беріледі немесе кейбір программаны шығаруға басқа тәсілдерін табу тапсырлады

112) Информатика пәнінде білім тексерудің сипатын ата
А) Білімділік, жүйелілік
В) Үйретушілік, дидактикалық, дамытушылық, тәрбиешілік, бағалаушылық
С) Іскерлік шығармашылық
D) Мотивті басқарушылық
Е) Танымдылық диференциалдық

113) Информатика пәнінде білім беру мазмұны туралы дұрыс анықтаманы табыңыз
А) Мектеп оқылатын пәндердің тақытыптары мен білім көрсеткіші
В) Мектеп оқылатын пәндердің жиынтығы
С) Пәндерге берілетін сағат саны
D) Танымдық іс - әрекеттер түрі
Е) Оқушылардың ақыл - ойы, дене күш - қуаттарын дамыту, оларды өмірге, еңбекке дайындауға негіз болатын білім іскерлік, дағдылардың көлемі, бағыты

114) Информатика пәнінде пайдаланатын көрнекіліктің түрлері
А) Табиғи, заттық - бейнелік, символдық, кестелік, экранды динамикалық, дыбысты техникалық
В) Абстрактылық
С) Эстетикалық этикалық
D) Достық жолдастық
Е) Шоферлық бригадалық

115) Информатика пәнін оқытудағы қолданылатын педагогикалық техналогиялар дегеніміз не?
А) оқу үрдісін мәтіндік редактормен сипаттау, жобалау
В) оқу үрдісін безендіру презинтациясын пайдаланып есептер шығару жолдарын қарастыру
С) оқу үрдісін жобалаудың жүйелік әдісі, оқытудың тиімді түрлеріне жету мақсатында, адам мен техникалық ресурстарды, олардың ара - қатынасын ескере отырып бүкіл оқу мен білімді меңгеру үрдісін жүргізу, оны бағалау.
D) оқу үрдісінің мәліметтер қорын жасау жоспарлау
Е) Барлық жауабы дұрыс

116) Информатика пәнінің оқу жоспары нені қарастырады?
А) осы пән бойынша оқулықтың мазмұны
В) оқулыққа қойылатын дидактикалық талаптар жүйесі
С) осы пәнге арналған сағат саны, оларды оқып - үйренудің тәртібі мен реті
D) практикалық тапсырмалардың түрлерін
Е) бақтың түрлерін, типтерін

117) Информатика пәнінде білім берудің негізгі мөлшерлік құжаттарын атаңыз:
А) Оқу жоспары, сыныптың тәрбие жоспары
В) Оқу бағдарламасы, мектептің оқу - тәрбие жоспары
С) Білім беру стандарты, оқу жоспары, оқу бағдарламасы
D) Оқулық, білім беру стандарты, сынып журналы
Е) Оқушылардың жазбаша жұмыс орындау ережелері, ата - аналар комитетінің жұмыс жоспары

118) Информатика пәнінде оқытуды ұйымдастыру формалары
А) Сабақ, семинар, лабораториялық жұмыс, кездесу
В) Қосымша сабақ, лекция, кітаппен жұмыс
С) Үй тапсырмасы, семинар, қосымша сабақ, кітаппен жұмыс, сабақ, лабораториялық жұмыс, экскурсия
D) Кітаппен жұмыс, үй тапсырмасы, семинар, қайталау
Е) Семинар, лекция, сабақ, бағалау

119) Паскал программалау тілінің мәзірлер қатары - RUN мәзірі
А) командалары программаны іске қосу үшін қолданылады
В) бұл мәзірінің көмегімен Паскаль ортасына жұмысқа қажетті параметрлер таңдалады
С) Командалары программалық мәтінді редакциялау үшін қолданылады.
D) программалық мәтінің керекті фрагментін іздеу, оларды ауыстыру және қателерін шығару үшін қолданылады.
Е) Бұл мәзір жаңа немесе бұрыннан бар файлды ашу, сақтау және баспаға шығару үшін қоладанылады.

120) Информатика пәнінде оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы - сабақ дегеніміз не?
А) Оқытудың басқа формаларын ұйымдастыру
В) Дүниеге дұрыс көзқарасын қалыптастыру
С) қушы мен оқытушының мақсат көздеген шығармашылық жұмысы
D) Проблемалық баяндау әдісі
Е) Оқытуда сөздік жұмысын қолдану

[b]Әбішова На
Кері қайту
Ұқсас жаңалықтар:
«Информатика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

«Информатика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

Жалпы орта білім беру деңгейінің (жаратылыстану - математикалық бағытының) 10 - 11 - сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен жаңартылған...
Интернет. Интернете ақпаратты іздеу. Электрондық пошта

Интернет. Интернете ақпаратты іздеу. Электрондық пошта

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе - 1 кентіндегі Н. Жұбаев атындағы орта мектептің информатика пәнінің мұғалімі Тұралы Амангүл Шыңғысқызы...
Алгоритм және программалау (практикалық жұмыс)

Алгоритм және программалау (практикалық жұмыс)

Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Изобильное орта мектебінің информатика пән мұғалімі Искакова Орынбасар Сеитовна...
Информатика жұлдыздары

Информатика жұлдыздары

СҚО, Шал ақын ауданы, Кеңес орта мектебінің информатика пәні мұғалімі: Мұхамедин Сырым Қойшыбайұлы...
Үздік информатика тобы

Үздік информатика тобы

Оқушылардың ойлауын, компьютерлік сауаттылығы мен іскерлігін, танымдық қабілетін, логикалық сауаттылығын арттыра отырып, олардың пәнге деген...
Пікірлер: 0
Пікір білдіру
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Абайдың қара сөздері, Ашық сабақ, Бастауыш, Информатика, Мұқағали Мақатаев, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері, Ресей, Русский язык, Сабақ жоспары, Физика, Химия, абай құнанбаев қара сөздері, абай құнанбайұлының қара сөздері, ана тілі, ағылшын тілі, бала-бақша, балабақша, бастауыш сынып, баяндама, биология, география, дүниетану, ертегі, математика, математикадан сабақ жоспары, нақыл сөздер, презентация, сайыс, сайыс сабақ, сауат ашу, сценарий, тарих, тақпақ, технология, тәрбие сағаты, Қазақ әдебиеті, қазақ тілі, қазақ тілінен сабақ жоспары, қысқа мерзімді жоспар, өлең

Барлық тегтерді көрсету