Сайтқа кіру Тіркелу

Тест жинағы ҰБТ

ҰБТ-ге арналған
11 сыныптарға электрондық тест жинағы

Жинақтаған:
Теректі ауданы, Приречный жалпы орта білім беру мектебінің информатика пәні мұғалімі
Мерлан Әділұлы Айшуақов, педагогикалық стажы – 4жыл, санаты - ІІ

1-нұсқа
Квадраттың қабырғалары 25%-ке ұзартылған. Квадраттың ауданы қанша процентке көбейеді?
A) 52,65%.
B) 50%.
C) 30%.
D) 56,25%.
E) 25%.

2. Теңдеуді шешіңіз: 5 - 3(x - 2(x - 2(x - 2))) = 2.
A) 3.
B) 7.
C) -4.
D) 2,2.
E) 11.

3. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: .
A) - 3.
B) 2 - .
C) (2 + ).
D) 2(2 - ).
E) 2(2 + ).

4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (-2; 3).
B) [-2; +).
C) (-; 3].
D) (-; -2).
E) [-2; 3].

5. у-ті х арқылы өрнектеңіз: 2х + 5у - 16 = 0.
A) у = 2,5х - 8.
B) у = -0,4х + 3,2.
C) у = -2,5х + 8.
D) у = 2,75х - 8.
E) у = 2,5х + 8.

6. Жазықтықта тік бұрышты үшбұрыш берілген, гипотенузасы 12 см. Кеңістікте берілген бір нүктеден үшбұрыш төбелеріне дейінгі қашықтық 10 см-ден. Үшбұрыш жазықтығынан кеңістіктегі нүктеге дейінгі қашықтықты табыңыз.
A) 4 см.
B) 7 см.
C) 8 см.
D) 6 см.
E) 5 см.

7. Квадраттың диагоналі 4см. Бұл квадраттың қабырғасы басқа квадраттың диагоналі болып табылады. Екінші квадраттың қабырғасын табыңыз:
A) 9см
B) 20см
C) 4см
D) 2см
E) 8см

8. Ромбының биіктігі 10см, ал сүйір бұрышы 300 –қа тең деп алып, оның ауданын табыңыз:
A) 100 см2
B) 400 см2
C) 200 см2
D) 300 см2
E) 500 см2

9. шеңбердің центрінен координаттар басына дейінгі ара қашықтықты табыңыз
A) 4
B) 3
C)
D) 5
E) 7
10. Есептеңіз:
A) 23,456.
B) 23,683.
C) 23,865.
D) 20,850.
E) 14.

11. Теңдеуді шешіңіз: log2(2x - 1) + log2(x + 5) = log0,5
A) 1,5.
B) -6; 1,5.
C) -1,5.
D) -1,5; 6.
E) -1,5; 8.

12. Сырттай жанасатын екі дөңгелектің аудандарының қосындысы
130 см2. Егер олардың центрлерінің ара қашықтығы 14 см-ге тең болса, онда олардың радиустары неге тең?
A) 11 см және 3 см
B) 8 см және 6 см
C) 12 см және 2 см
D) 10 см және 4 см
E) 9 см және 5 см
13. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз:
A)
B)
C)
D)
E)
14. Есептеңіз:
A) 3 + 25.
B) + 9.
C) 3 + 9.
D) 6 + 25.
E) + 125.

15. Геометриялық прогрессияның мүшелері оң S2 = 4, S3 = 13 екені белгілі болса, онда S4 есептеңіз.
A) 40, .
B) .
C) 25.
D) 40, .
E) 40.
16. Есептеңіз: .
A) 60.
B) 62.
C) 12.
D) 58.
E) 10.
17. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (-2; 5).
B) (2; 1); (5; -2).
C) (2; 1).
D) (5; -2).
E) (1; 2).
18. f(х) = х функциясының туындысын табыңыз.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) 1,5 .

19. Функцияның туындысын тап
A)
B)
C)
D)
E)

20. Үш учаскенің ауданы 60га. Бірінші учаскенің ауданы барлығының ауданының 25%-не тең. Екінші және үшінші учаскелердің аудандарының қатынастары 4:5-ке қатынасындай. Учаскелердің әрқайсысының ауданын табыңыз.
A) 12 га; 16 га; 32 га.
B) 14 га; 18 га; 28 га.
C) 15 га; 20 га; 25 га.
D) 16 гa; 20 га; 24 га.
E) 10 га; 30 га; 20 га.
21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (3; 2).
B) (-1; -2).
C) (2; 1).
D) (4; 3).
E) (1; 0).
22. Теңдеулер жүйесі болса, ху неге тең?
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
23. (x) = x - lnx функциясының кему аралығын табыңыз.
A) (0; 1]
B) [1; )
C) (-; )
D) (-; 1]
E) [0; )
24. а-параметрінің қандай мәнінде интеграл (4-2x)dx 3-тен артпайды
A) а 4;+ )
B) а (- ;-3
C) а (- ;2 5;+ )
D)
E) а (- ;1 3;+ )
25. Тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері а,в,с сырттай сызылған сфера ауданын табыңыз:
A) ( )
B) ( )
C) ( )
D) ( )
E) )2-нұсқа
1. Атай жинақ кассасына жылына 10%-тік өсіммен 36 мың теңге ақша салды. Атайдың ақшасы 1 жылдан соң қанша теңге болады?
A) 37 мың теңге.
B) 38 мың теңге.
C) 40,04 мың теңге.
D) 1 мың теңге.
E) 37 мың теңге.
2. Теңдеуді шешіңіз: 0,35:0,6=x:0,18.
A) 0,105.
B) 105.
C) 10,5.
D) 1,05.
E) 0,15.

3. Теңдеуді шешіңіз: 5х + 3  5х + 1 = 80
A) 1.
B) -2.
C) 2.
D) -1.
E) 0.
4. Бөлшекті қысқартыңыз:
A) х–1
B) х2
C)
D)
E) х

5. Сөйлемді толықтырыңыз:
“Сызықтық функцияның графигі ... болады”.
A) кесінді
B) сәуле
C) гипербола
D) түзу сызық
E) парабола

6. ABC үшбұрышының A және B төбелеріндегі сыртқы бұрыштардың қосындысы (әрбір төбеден бір-бірден алынған) қосындысы 2400-қа тең. Үшбұрыштың C бұрышын табыңыз.
A) 900
B) 600
C) 450
D) 300
E) 1800

7. Параллелограмның бір бұрышы екіншісінен 50-қа үлкен болса, оның бұрыштары неге тең?
A) 95; 85.
B) 145; 35.
C) 85; 35.
D) 60; 120.
E) 65; 115.
8. Тік төртбұрыштың периметрі 80см, ал қабырғаларының қатынасы 2:3 қатынасындай. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар.
A) 325 см2.
B) 684см2.
C) 384см2.
D) 144см2.
E) 524см2 .

9. Конустың жасаушысы 12 дм және табан жазықтығына 30 бұрышпен көлбеген. Конустың биіктігін табыңыз.
A) 24 дм
B) 24 дм
C) 6 дм
D) 6 дм
E) 6 дм
10. Теңдеуді шешіңіз: (7 - 6 ) y=8
A) 8
B) 5
C) 9
D)
E) 4

11. Түбірлері бойынша квадрат теңдеу құрыңыз: х1= , х2 = - .
A) x2 + х - = 0.
B) x2 + ( - )х - 2 = 0.
C) x2 - 5х + 6 = 0.
D) x2 + х - = 0.
E) x2 + ( - )х + 2 = 0.

12. Өзен жағасында орналасқан А және В пунктерінің ара қашықтығы 10 км. А пунктінен шыққан қайық өзен ағысының бойымен жүзіп В пунктіне келді де, кідірместен кері қайтты. Егер қайықтың тынық судағы жылдамдығы 3 км/сағ болса, онда А-дан В-ға жету үшін В-дан А-ға жетуге кеткен уақыттан 2 сағ 30 мин кем уақыт жұмсалар еді. А пунктінен В пунктіне 2 сағ жету үшін қайықтың тынық судағы жылдамдығының қандай болуы қажет?
A) 7 км/сағ.
B) 6 км/сағ.
C) 5 км/сағ.
D) 8 км/сағ.
E) 4 км/сағ.
13. Теңсіздікті шешіңіз: > 0.
A) (-2; -1) È (0; +¥).
B) (-2; +¥).
C) (-1; 0) È (0; +¥).
D) (-2; -1).
E) (-1; 0).
14. Өрнекті ықшамдаңыздар: (2x + 1 - ) : (2x - )
A) 2x.
B) -2x.
C) 2x - 1.
D) 1 - 2x.
E) 5.

15. Көбейткіштерге жіктеңіз: (x2 - x - 1)(y + 2) + (1 + x - x2)(z + 12).
A) (x2 - x - 1)(y + z + 10).
B) (x2 + x - 1)(y + z - 10).
C) (x2 - x)(y - z + 9).
D) (x2 - x - 1)(y - z - 10).
E) (x2 - x + 1)(y - z - 10).
16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A)
B)
C)
D)
E)

17. Функцияның туындысын табыңыз: y = xex
A) x + ex
B) xex
C) xex + ex
D) ex- 1
E) ex + ex
18. Туындыны тап
A)
B)
C)
D)
E)
19. A(1; 3), B(5; -7), C(-1; 9) төбелері болатын ABC үшбұрышының BM медианасы жататын түзудің теңдеуін табыңыз:
A) 5x-13y+20=0
B) 5y+13x-30=0
C) y-x+2=0
D) 5y-13x+20=0
E) 5x+13y+26=0

20. x - тің қандай мәндерінде мына сандар lg(2x - 1), lg31 және
lg(2x + 1) арифметикалық прогрессияны құрайды?
A) 3; 2.
B) 2; 3.
C) Мұндай мәндер жоқ.
D) 2,5.
E) 1; 3.
21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
A) (2; 1), (-1; -2).
B) (-2; 1), (-1; 2).
C) (-1; 2), (2; -1).
D) (2; -1), (-1; 1).
E) (-1; 3), (1; -1).
22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (-1; 3), (1; -1)
B) (-2; 1), (-1; 2)
C) (-1; 2), (2; -1)
D) (2; 1), (-1; -2)
E) (2; -1), (-1; 1)
23. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (-6; 2)  (6; +).
B) (-2; -0,5)  (6; +).
C) (-6; -2]  [-0,5; 6).
D) (-; -6)  (-2; -0,5).
E) (-6; -2)  (-0,5; 6).

24. Абсциссасы х = 0 нүктесінде f(x) = 5x3 + 9x - 27 функциясының графигіне жанама жүргізілген. Жанама мен Ох осінің қиылысу нүктесінің абсциссасын табыңыз.
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
E) -2

25. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: у = х2 және
x = у2.
A) .
B) 1.
C) .
D) 1 .
E) .

3-нұсқа
1. Күніне жылқыларға 96 кг шөп беретіндей етіп шөп қоры дайындалды. 2 жылқыны көрші колхозға өткізгендіктен, күніне әр жылқыға беретін тиісті мөлшерлі шөпті 4 кг-ға артық беруге тура келді. Әуелде қанша жылқы болып еді?
A) 9 жылқы.
B) 6 жылқы.
C) 7 жылқы.
D) 8 жылқы.
E) 10 жылқы.

2. 6 күннің ішінде 24 адам құлпынай салынған учаскенің шөбін жұлды, онда 36 адам сол жұмысты неше күнде орындайтынын табыңыз:
A) 5 күн.
B) 2 күн.
C) 9 күн.
D) 4 күн.
E) 3 күн.

3. Теңдеуді шешіңіз: 100 - 20y = -y2
A) -10.
B) 20.
C) 10.
D) 5.
E) -20.
4. Ықшамдаңыз:
A)
B)
C)
D)
E)

5. Функцияның анықталу облысын табыңыз:
у = + lg(2-x).
A) x  2.
B) x  1.
C) 1 < x 3.
E) x 1.
B) x = 1.
C) x 1.
D) -1 < x < 1.
E) x 0.
A) (-13; 7)  (15; +).
B) (-; -13)  (15; +).
C) (-; -13).
D) (15; +).
E) (-13; 15).

14. Жауап ретінде дұрыс тепе-теңдіктің номерін жазыңыз:
1. log525 - log5x = 1 - log5x.
2. logyx + logxy = logy(x  y).
3. xlogx5 + 4 = 9.
4. logx18 = logx6 + logx12.
A) 2.
B) 1.
C) 3.
D) 4.
E) Ешқайсысы дұрыс емес.

15. Көбейткіштерге жіктеңіз: xyz + x2y2 + 3x4y5 + 3x3y4z -xy - z.
A) (xy - z)(xy - 3x2y4 +1).
B) (xy + z)(xy + 3x3y4 -1).
C) (xy - z)(xy - 3x2y4 -1).
D) (xy - z)(xy - 3x3y4 -1).
E) (x + yz)(xy + 3x3y4 -1).
16. функциясының туындысын табыңдар.
A)
B)
C)
D)
E)
17. f(x) = функциясы берілген. f (-2) есептеңіз.
A) .
B) .
C) -4.
D) .
E) .
18. f(x) = 2 - 9x +10 функциясының [0; 2] кесіндісіндегі
а) ең үлкен;
б) ең кіші мәндерін табыңыз.
A) а) 10; б) 3.
B) а) 4; б) 3.
C) а) 3; б) 0.
D) а) 10; б) 0.
E) а) 3; б) 1.
19. мен векторларының арасындағы бұрыш 60 , =(2;2;-1) және =6 тең болса, онда векторлардың скаляр көбейтіндісін табыңыз:
A) 9
B) 32
C) 5
D) 0
E) 16
20. a1 = 10, d = 4, n = 11 болатын арифметикалық прогрессияның соңғы мүшесін есептеңіз.
A) 47.
B) 43.
C) 50.
D) 40.
E) 104.
21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (3;-3)
B) (0;0)
C) (-3;3)
D) (3;0)
E) (0;3)
22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (64; 25).
B) (256; 81).
C) (16; 1).
D) (81; 16).
E) (625; 1).
23. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) шешімі жоқ
B)
C) (0; 0)
D) (-1; -10)
E) (0; -1),(1; 0)

24. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (3; 7]
B) шешімі жоқ
C)
D) (3;7)
E)25. Интегралдың ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз:
, а R
A) 0,25; -0,25
B) 1; -1
C) 2; -2
D) 3; -3
E) 0,5; -0,5

8-нұсқа
1. Теңдеуді шешіңіз: = 0.
A) 0,5.
B) -5,6.
C) 3 .
D) Түбірі жоқ.
E) 2.

2. Токарь 3 күн жұмыс істеп, 208 деталь дайындады. Бірінші күні ол нормасын орындап, екінші күні нормадан 15 % асыра орындады, ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 10 детальға артық дайындады. Токарь әр күн сайын қанша детальдан дайындап еді?
A) 60; 69; 79.
B) 62; 68; 78.
C) 61; 68; 78.
D) 63; 66; 77.
E) 64; 67; 77.

3. өрнегінің мәнін табыңыз: Мұнда s=100, v=10, t=2,5
A) 13
B) 11
C) 12
D) 10
E) 13
4. Өрнекті ықшамдаңыз: - a + x.
A) .
B) - .
C) .
D) .
E) .
5. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (-3; 3).
B) (0; 3].
C) (0; 3).
D) [-3; 3].
E) [0; 3).

6. Функцияның анықталу облысын табыңыз:
A) x(2; +)
B) x(-; -2)
C) x0
D) x2
E) x-2

7. Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 15,6 м. Табан қабырғасы бүйір қабырғасынан 3 м-ге кем болса, қабырғаларын табыңыз.
A) 6,2 м; 6,2 м; 3,2 м.
B) 5,2 м; 5,2 м; 5,2 м.
C) 3,2 м; 7,2 м; 5,2 м.
D) 3,2 м; 3,2 м; 6,2 м.
E) 4,2 м; 4,2 м; 7,2 м.
8. Параллелограммның бір қабырғасы 4 дм, екіншісі одан 3 есе артық. Параллелограмның периметрін табыңыз.
A) 22 дм.
B) 11 дм.
C) 32 дм.
D) 48 дм.
E) 16 дм.
9. Параллелограммның сыбайлас қабырғалары 12см-ге және 14см-ге тең, ал оның сүйір бұрышы300-қа тең. Параллелограммның ауданын табыңыз:
A) 14см2
B) 59см2
C) 25см2
D) 84см2
E) 142см2
10. Есептеңіз:
A) -10
B) 2,05
C) -12
D) 4,21
E) -1,25

11. Үшбұрыштың периметрі 48 см. Оның қабырғаларының ұзындықтарының қатынасы 3:4:5 қатынасындай. Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз.
A) 13 см; 15 см; 20 см.
B) 10 см; 7 см; 21 см.
C) 12 см; 16 см; 20 см.
D) 11 см; 16 см; 21 см.
E) 11 см; 17 см; 20 см.

12. 1 - 4sіn2x = 0 теңдеуінің [0, 2] аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз.
A) .
B) 2.
C) .
D) .
E) 4.
13. Теңсіздікті шешіңіз: < 4 - x
A) [0; 3].
B) .
C) [3; 4].
D) (0; 3).
E) (3; 4).

14. Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз:
- + + ... .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
15. Өрнекті ықшамдаңыз: .
A) 5x - 9.
B) 7x - 4.
C) .
D) 6 - 3x.
E) .
16. Функцияның туындысын табыңыз:
A)
B)
C)
D)
E)
17. y=ln(3x+1)+ функциясының x0= нүктесіндегі туындысының мәнін табыңдар.
A) -2
B)
C) 1
D) 3
E) 2
18. у = 2x2 - 1 функциясының графигіне x0 = 3 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз.
A) y = 2x - 1.
B) y = 9x - 13.
C) y = 12x - 19.
D) y = 4x + 5.
E) y = 18x - 19.
19. m векторының қандай мәнінде және векторлары перпендикуляр болады ?
A) 0
B) 1
C) –3
D) 2
E) -5
20. Ұста мен оның шәкірті 1 ауысымда жоспар бойынша 65 тетік жасауы тиіс еді. Ұста өзінің жоспарын 10%-ке, шәкірті 20%-ке артық орындағандықтан, бір ауысымда 74 тетік жасалды. Ұста мен шәкірті жеке-жеке жұмыс істегенде жоспар бойынша бір ауысымда неше тетік жасауы керек еді?
A) 41; 24.
B) 40; 25.
C) 32; 33.
D) 35; 30.
E) 39; 26.
21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (-2; -3).
B) (2; 3).
C) (4; 5).
D) (1; 2).
E) (3; 4).
22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (-2; 1), (-1; 2).
B) (2; 3), (3; 2).
C) (2; -1), (-1; 1).
D) (2; 1), (-1; -2).
E) (-1; 3), (1; -1).
23. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (-1;1)
B) (1;1)
C) (2;2)
D) (0;2)
E) (1;0)
24. Берілген сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияны абсцисса осінен айналдырғаннан пайда болған дененің көлемін табыңыз:
у = х2, х = 0 және х = 1, у = 0.
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
25. Жасаушысы L-ге, ал табанының радиусы R-ге тең, конус берілген. Бір жағы конус табанында, ал ќарсы жатќан жағының төбелері оның бүйір бетінде жататын конусќа іштей сызылған кубтың ќырын табыңдар.
A)
B)
C)
D)
E)

9-нұсқа
1. Автомобиль багінің сыйымдылығы 40 л бензин. Жол жүрудің алдында бак 80% - ке толтырылды. Бензиннің 25%- і жолға жұмсалды. Сонда бакта қанша бензин қалды?
A) 16 л.
B) 30 л.
C) 24 л.
D) 32 л.
E) 8 л.
2. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: 15 : 2 = х : 8
A) 49.
B) 52.
C) 51.
D) 48.
E) 50.
3. Теңдеуді шешіңіз: cos(x - ) = 1.
A) 2pk, k Î Z.
B) - + 2pk, k Î Z.
C) + 2pk, k Î Z.
D) ± + pk, k Î Z.
E) + pk, k Î Z.
4. Ықшамдаңыз: .
A) 2.
B) sіn2.
C) cos.
D) cos2.
E) sіn.


5. Көбейткіштерге жіктеңіз. 3m-3n+mn-n2
A) (3-n) (m+n) .
B) 3(m+n) (m+1) .
C) (3+n) (m-n) .
D) (n-3) (m-n) .
E) (3+m) (m+n) .

6. Жұп функцияны анықтаңыз.
A) у = хх4 + х2.
B) у = хх4 + х3.
C) у = хх4 + х.
D) у = хх4 + х5.
E) у = хх4 - х3.

7. Төменде берілген үш санның қайсысы тік бұрышты үшбұрыш қабырғаларының ұзындықтарын өрнектей алмайды?
A) 1, 2, 3.
B) 3, 4, 5.
C) 18, 24, 30.
D) 6, 8, 10.
E) 9, 12, 15.

8. Бір бұрышының биссектрисасы бір қабырғасын 7 см мен 14 см кесінділерге бөлетін параллелограмның периметрін табыңдар.
A) 90 см және 35 см
B) 100 см және 25 см
C) 65 см және 70 см
D) 50 см және 65 см
E) 70 см және 56 см

9. Тік төртбұрыштың периметрі мен ауданы берілген: P=16 см, S=15 см2. Тік төртбұрыштың қабырғаларын табу керек.
A) 6 см, 3 см .
B) 5 см, 6 см.
C) 4 см, 8 см.
D) 3 см, 5 см.
E) 4 см, 5 см.
10. Екі санның қосындысы 275. Бірінші санның 20%-і екінші саннан 25-ке артық. Осы сандарды табыңыз.
A) 50 және 225.
B) 150 және 125.
C) 130 және 145.
D) 250 және 25.
E) 200 және 75.

11. Теңдеуді шешіңіз: x2 - 4x + |x - 3| + 3 = 0.
A) -2; -3
B) 2; 3
C) 1; -2
D) 0; 33
E) 13; 5

12. Бір мезгілде А-дан В-ға және В-дан А-ға қарай бір-біріне қарама-қарсы екі автокөлік шықты. Екеуі кездескеннен кейін әлі де олардың біреуіне 2 сағаттық, ал екіншісіне сағаттық жол қалған еді. Егер А мен В-ның арасы 210 км болса, онда олардың жылдамдықтары қандай?
A) 60 км/сағ және 80 км/сағ
B) 70 км/сағ және 90 км/сағ
C) 55 км/сағ және 75 км/сағ
D) 50 км/сағ және 70 км/сағ
E) 65 км/сағ және 85 км/сағ

13. Теңсіздікті шешіңіз: sіn2x < -0,5
A) , nZ.
B) , nZ.
C) , nZ.
D) , nZ.
E) , nZ.

14. болатын шектеулі геометриялық прогрессияның мүшелерінің санын табыңыз.
A) 2.
B) 6.
C) 5.
D) 3.
E) 4.
15. Өрнекті ықшамдаңыз: + .
A) .
B) .
C) - .
D) .
E) .
16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (18; 4,5).
B) (54; 22,5).
C) (27; 9).
D) (3; 1).
E) (9; 3).

17. Функцияның туындысын табыңыз:
A)
B) 7
C)
D) 7(1+ln7)
E)
18. Абциссасы x = - болатын нүктеде y = қисығына жүргізілген жанама Ox осіне қандай бұрышпен көлбеген?
A)
B) 5 .
C)
D)
E)
19. Егер , және болса, онда табыңыз.
A) 17
B) 16
C) 13
D) 15
E) 14
20. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
A) (2; 1,5).
B) (2; 1).
C) (1,2; 2).
D) (-4; 2).
E) (2; 1,2).

21. Теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатындай а-параметрінің қабылдайтын бүкіл мәндерін табыңыз:
A) a=
B) a=
C) a=
D) a=
E) a=
22. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A)
B)
C) (-¥; -2) È (2;4)
D)
E) шешімі жоқ
23. y = және y = функцияларына х0 нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса, онда х0 нүктесін табыңыз.
A) 4.
B) 1.
C) .
D) 2.
E) .
24. f(x)=5cos2x+7x функциясының алғашқы функциясының жалпы түрі:
A) x+ sin 2x+С
B) + +С
C) + sin 2x+С
D) x+ sin2x+ +С
E) - + +С
25. Тік призманың табаны – тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш.Оның катеті 3см. Төменгі табанының катеті жєне жоғарғы табанының осы катетке ќарсы жатќан төбесі арќылы жүргізілген ќиманың ауданы 7,5см2 . Призманың көлемін табыңдар.
A) 16см3
B) 18см3
C) 19см3
D) 17см3
E) 20см3

10-нұсқа
1. Масштабы 1:60000000 картада Алматы мен Астананы қосатын кесіндінің ұзындығы 16 мм. Қалалардың ара қашықтығын табыңыз:
A) 3750 км.
B) 735 км.
C) 960 км.
D) 9600 км.
E) 375 км.

2. Теңдеуді шешіңіз: = .
A) 2.
B) 0,5.
C) -0,5.
D) 2,5.
E) 3.

3. Бассейндегі суды бір сағат бойы бір қалыпты ағызғаннан кейін, онда 400 м3 су қалған, ал тағы үш сағаттан кейін 250 м3 су қалған. Бассейнде қанша су болған еді?
A) 750 м3
B) 600 м3
C) 1200 м3
D) 550 м3
E) 450 м3

4. Теңсіздікті шешіңіз: < 1.
A) (-¥; +¥).
B) (-¥; 0).
C) [0; +¥).
D) (-¥; 0].
E) (0; +¥).


5. Көбейткіштерге жіктеңіз: a2 + 6a + 6b - b2.
A) a - b.
B) .
C) a + b.
D) (a + b)(a - b + 6).
E) a - b + 6.
6. Тақ функцияны анықтаңыз.
A) у = х7 + 2х3.
B) у = х7 + 2х2.
C) у = х7 + 2х4.
D) у = х7 - 2х4.
E) у = х7 - 2х2.
7. Параллелограммның қабырғалары және 1, ал
ауданы . Қабырғалар арасындағы доғал бұрышы неге тең?
A) 135.
B) 150.
C) 110.
D) 100.
E) 120.
8. және коллинеар векторлар. Осы векторлардың белгісіз координаталары p және q- дің сан мәндерін табыңдар, егер {0,5; p; 7} {q;-0,15; 3,5}
A) p=-6,4; q=1,5
B) p=1,5; q=-6,2
C) p=-0,3; q=0,25
D) p=-0,4; q=0,26
E) p=-6; q=3,5
9. Конустың жасаушысы 2 см-ге тең, ал осьтік қимасының төбесіндегі бұрышы 120. Конус табанының ауданын табыңыз.
A) 6  см2.
B) 8 см2.
C) 6  см2.
D) 9 см2.
E) 8  см2.
10. Өрнектің мәнін табыңыз: .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
11. Тік төртбұрыштың ұзындығы 15 дм, ауданы 90 дм2. Оның ені ұзындығының неше проценті?
A) 40%.
B) 30%.
C) 20%.
D) 9%.
E) 25%.
12. х-ті табыңыз: 4 + ax = 3x + 1
A) a ¹ 1 болғанда, х = ; a = 1 болғанда түбірі жоқ.
B) a ¹ 0 болғанда, х = ; a = 0 болғанда түбірі жоқ.
C) a ¹ -1 болғанда, х = a + 1; a = -1 болғанда түбірі жоқ.
D) a ¹ 1 болғанда, х = ; a = 1 болғанда түбірі жоқ.
E) a ¹ 3 болғанда, ; a = 3 болғанда түбірі жоқ.
13. Есептеңіз tga, егер sіna = , < a < .
A) .
B) - .
C) .
D) - .
E) .
14. Көбейткіштерге жіктеңіз: x3 + 5x2 + 3x - 9.
A) (x - 1)(x + 2)2.
B) (x + 1)(x + 3)2.
C) (x - 1)(x + 3)2.
D) (x2 - 1)(x + 3)2.
E) (x + 1)(x + 3).
15. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .
A) (1; 3).
B) (1; 4).
C) (1; 2).
D) (1; 6).
E) (1; 5).
16. Функцияның туындысын табыңыз: .
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
17. функциясы берілген, нүктесіндегі туындыны табыңыз:
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 5
18. АВС үшбұрышының төбелері центрі О болатын шеңберді АВ, ВС және АС үш доғаға бөледі. Олардың градустық шамасы 7 : 5 : 6 қатынасындай. Үшбұрыштың кіші бұрышын табыңыз.
A) 80
B) 50
C) 70
D) 60
E) 100
19. Ромбының диагональдарының қатынасы 2:3, ал ауданы 12 см2-қа тең. Ромбының диагональдарын табыңыз.
A) 3 см, 9 см.
B) 5 см, 6 см.
C) 2 см, 3 см.
D) 8 см, 12 см.
E) 4 см, 6 см.
20. Геометриялық прогрессияның екі мүшесі берілген. Табу керек: .
A) 27.
B) 9 .
C) 8 .
D) 12 .
E) 9.
21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (-3; 9), (4; -6)
B) (0; 6), (6; -6)
C) (2; 2), (12; 0)
D) (12; 1), (-6; 4)
E) (-6; 6), (0; 0)
22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (5;5),(-5;-5),(-5;5),(5;-5)
B) (0;0)
C) шешімі жоқ
D) (5;5)
E) (5;5),(-5;-5)
23. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (2;7)
B) (5;4)
C) (2;9)
D) (4;5)
E) (0;-1)

24. y = (2x + 1)2 және y = (x + 2)2 функцияларына абциссасы х0 нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса, онда х0 табыңыз.
A) 0.
B) -2.
C) -4.
D) 3.
E) 1.

25. y= x(3-x) функция графигімен және абсцисса осімен шектелген фигураның ауданын табыңыз:
A) 3
B) 6
C) 2
D) 4
E) 5Дұрыс жауаптары:

 

1-нұсқа

2-нұсқа

3-нұсқа

4-нұсқа

5-нұсқа

6-нұсқа

7-нұсқа

8-нұсқа

9-нұсқа

10-нұсқа

1

D

 С

Д

А

Е

Е

А

Д

С

С

2

A

А

Д

В

С

А

Д

А

Е

Д

3

E

А

С

Е

Д

Е

А

Е

С

Е

4

А

Е

Е

В

В

А

Д

Е

А

Е

5

В

Д

С

С

А

В

С

В

С

Д

6

С

В

В

С

А

Д

Д

Е

А

А

7

D

Е

В

В

С

А

В

А

А

Е

8

С

С

А

С

С

В

Е

С

Е

С

9

D

Е

С

В

Е

Д

В

Д

Д

Д

10

С

А

В

Д

Д

В

А

А

Д

С

11

А

В

В

А

Е

Д

Д

С

В

А

12

А

Е

Д

С

Д

С

С

Е

А

Е

13

Е

Е

Е

С

В

Е

В

А

В

В

14

D

В

С

Е

Е

С

С

А

Е

С

15

Е

Д

С

А

Д

А

В

Е

Е

Д

16

А

Е

А

Д

С

В

С

С

С

В

17

В

С

А

Д

А

С

Е

Е

В

А

18

Е

Д

Е

В

А

С

Д

С

Е

В

19

В

В

Е

Е

Е

Е

А

С

Д

Е

20

С

Д

В

В

В

А

С

В

А

В

21

С

А

Д

Е

В

Е

Е

Д

С

Е

22

А

С

Д

С

С

Д

Д

В

С

С

23

А

С

А

В

Д

С

В

В

В

В

24

Е

А

В

Д

В

Е

А

А

Д

А

25

D

С

Д

Е

Д

Д

Е

С

В

Д

Кері қайту
Ілмек сөздер: тест, жинақ, ҰБТ
Пікірлер: 0
Пікір білдіру
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Абайдың қара сөздері, Ашық сабақ, Бастауыш, Информатика, Мұқағали Мақатаев, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері, Ресей, Русский язык, Сабақ жоспары, Физика, Химия, абай құнанбаев қара сөздері, абай құнанбайұлының қара сөздері, ана тілі, ағылшын тілі, бала-бақша, балабақша, бастауыш сынып, баяндама, биология, география, дүниетану, ертегі, математика, математикадан сабақ жоспары, нақыл сөздер, презентация, сайыс, сайыс сабақ, сауат ашу, сценарий, тарих, тақпақ, технология, тәрбие сағаты, Қазақ әдебиеті, қазақ тілі, қазақ тілінен сабақ жоспары, қысқа мерзімді жоспар, өлең

Барлық тегтерді көрсету