Сайтқа кіру Тіркелу

Тест. Кіріспе (биология 6 сынып)

Тақырыптық тестер жинағы (биология 6 сынып)
Тақырыбы
1. Кіріспе
2. Ұлғайтқыш құралдар және өсімдік жасушасының құрылысы
3. Өсімдік ұлпалары
4. Өсімдіктердің вегетативті мүшелері
5. Өсімдіктердің генеративті мүшелері

КІРІСПЕ
І нұсқа
1.Тірі материяның даму және өмір сүру заңдылықтарын зерттейтін ғылымға жатпайды ...
A. биохимия және молекулалық
биология
B. экология
C. генетика
D. химия
E. эволюциялық ілім
2.Ботаника зерттейді ...
A. жануарларды
B. бүкіл табиғатты
C. өсімдіктерді
D. қоршаған ортаны
E. қарапайым жануарларды
3.Биология зерттейді ...
A. өсімдіктердің көбеюін
B. өлі табиғатты
C. өсімдіктердің таралуын
D. жыл мезгілі бойынша тірі
табиғат өзгерістерін
E. тірі ағзаларды
4.Зоология ... зерттейді.
A. ауаны
B. өсімдіктерді
C. жануарларды
D. өлі табиғатты
E. жапырақтарды
5.Биология ғылымы ... зерттейді.
A. өлі табиғатты
B. суды
C. ауаны
D. топырақты
E. тірі ағзаны
6. Жануарлар әлемін зерттейтін ғылым …
A. анатомия
B. цитология
C. экология
D. зоология
E. ботаника
7.Саңырауқұлақтарды зерттейтін ғылым ...
A. биология
B. микология
C. эмбриология
D. микробиология
E. цитология
8.Зоология ғылымының құстарды зерттейтін саласы ...
A. герпетология
B. ихтиология
C. орнитология
D. териология
E. гельминтология
9.Өсімдіктер әлемін зерттейтін ғылым …
A. ботаника
B. микробиология
C. зоология
D. микология
E. экология
10.Өсімдіктер әлемін зерттейді .
A. экология
B. бриология
C. зоология
D. цитология
E. ботаника
11.Тірі ағзалар мен биологиялық әрекеттерді адамның мақсатына сай өндірісте қолдану ...
A. биотехнология
B. цитология
C. биохимия
D. генетика
E. биофизика
12.Жорғалаушыларды зерттейтін ғылым ...
A. гельминтология
B. ихтиология
C. орнитология
D. герпетология
E. микробиология
13.Тірі ағзалар туралы көп салалы ғылым …
A. экология
B. биология
C. география
D. физика
E. химия
14.Ағзадан жоғары биологиялық жүйе …
A. биогеоценоздық
B. популяциялық
C. молекулалық
D. биосфералық
E. жасушалық
15.Көзге көрінбейтін тірі ағзалардың құрылысын, қасиеттерін„пайдасы мен зиянын зерттейтін ғылым ...
A. микология
B. орнитология
C. ихттология
D. микробиология
E. эмбриология
16.Биология ғылымы ... зерттейді.
A. ауаны
B. топырақты
C. өлі табиғатты
D. тірі ағзаны
E. суды
17.Ағза мүшелерінің қызметін зерттейтін ғылым ...
A. өсімдіктану
B. жануартану
C. психология
D. гигиена
E. физиология
18.Көзге көрінбейтін, ұсақ тірі ағзалардың құрылысы мен қасиеттерін зерттейтін ғылым ...
A. микология
B. микробиология
C. генетика
D. экология
E. биохимия
19.Ботаника ғылымы зерттейді ...
A. барлық тірі ағзаларды
B. өсімдіктерді
C. балықтарды
D. былқылдакденелілерді
E. құстарды
20.Биологиялық объектілердің көмегімен адамға қажетті өнімдер өндіру ...
A. микробиология
B. биотехнология
C. морфология
D. эволюция
E. экология
21.Организмдер туралы көп салалы ғылым ...
A. экология
B. валеология
C. биология
D. цитология
E. бриология
22.Ағза мүшелерінің қызметін зерттейтін ғылым ...
A. өсімдіктану
B. жануартану
C. психология
D. гигиена
E. физиология
23.Тісті зерттейтін ғылым ...
A. кардиология
B. стоматология
C. цитология
D. физиология
E. гематология
24.Адам мен жануарлардың мінез-қылығын зерттейтін ғылым
A. этология
B. урология
C. геронтология
D. эмбриология
E. кардиология
25.Тірі ағзаларды зерттейтіп ғылым ...
A. биология
B. география
C. зоология
D. геология
E. ботаника

КІРІСПЕ ІІ нұсқа
1.Ботаника ғылымы зерттейді .
A. барлық тірі ағзаларды
B. өсімдіктерді
C. балықтарды
D. былқылдакденелілерді
E. құстарды
2.Биологиялық объектілердің көмегімен адамға қажетті өнімдер өндіру ...
A. микробиология
B. биотехнология
C. морфология
D. эволюция
E. экология
3.Организмдер туралы көп салалы ғылым ...
A. экология
B. валеология
C. биология
D. цитология
E. бриология
4.Ағза мүшелерінің қызметін зерттейтін ғылым ...
A. өсімдіктану
B. жануартану
C. психология
D. гигиена
E. физиология
5.Тісті зерттейтін ғылым ...
A. кардиология
B. стоматология
C. цитология
D. физиология
E. гематология
6.Адам мен жануарлардың мінез-қылығын зерттейтін ғылым ...
A. этология
B. урология
C. геронтология
D. эмбриология
E. кардиология
7.Тірі ағзаларды зерттейтіп ғылым ...
A. биология
B. география
C. зоология
D. геология
E. ботаника
8.Адамдар ұзақ жасаушыларды зерттейтін ғылым ...
A. микология
B. эмбриология
C. геронтология
D. урология
E. кардиология
9.Зоология ғылымының балықтарды зерттейтін саласы ...
A. териология
B. орнитология
C. маммология
D. ихтиология
E. герпетология
10.Зоология ғылымының сүтқоректілерді зерттейтін саласы
A. герпетология
B. гельминтолгия
C. маммалогия
D. пхтиология
E. оринтолгия
11.Тірі организмдербиологиясың, оның тіршілік ортасындағы өзгерістерін, адамның іс-әрекетімен байланыстырып, зерттейтін экология саласы …
А.биосфера
В.геоэкология
С.биоэкология
D..синэкология
E.аутэкология
12.Әр адамның жеке қасиеттерін зерттейтін ғылым ...
A. психология
B. биосфера
C. тәнтану
D. физиология
E. гигиена
13.Жасушалардың құрылысы мен қызметін зерттейтін ғылым .
A. микробиология
B. генетика
C. цитология
D. гигиена
E. анатомия
14.Өсімдіктердің жаңа іріктемелері мен жануарлардың тұқымдарын жасау
жақсарту ұсақ ағзалардың штаммаларын алу әдістерін зерттейтін
ғылым ...
A. генетика
B. экология
C. цитология
D. селекция
E. эмбриология
15.Жаңа іріктемелер, гибридтер шығару әдістерін зерттейтін ғылым ...
A. медицина
B. физиология
C. анатомия
D. селекция
E. генетика
16.Адамдар ұзақ жасаушыларды зерттейтін ғылым...
A. микология
B. эмбриология
C. геронтология
D. урология
E. кардиология
17.Зоология ғылымының балықтарды зерттейтін саласы ...
A. териология
B. орнитология
C. маммология
D. ихтиология
E. герпетология
18.Зоология ғылымының сүтқоректілерді зерттейтін саласы ...
A. герпетология
B. гельминтолгия
C. маммалогия
D. пхтиология
E. оринтолгия
19. Тірі организмдер биологиясың, оның тіршілік ортасындағы
өзгерістерін, адамның іс-әрекетімен байланыстырып, зерттейтін экология саласы …
А. биосфера
В. геоэкология
С. биоэкология
D. синэкология
E.аутэкология
20.Ботаника ғылымы зерттейді ...
A. барлық тірі ағзаларды
B. өсімдіктерді
C. балықтарды
D. былқылдакденелілерді
E. құстарды
21. Биологиялық объектілердің көмегімен адамға қажетті өнімдер өндіру ...
A. микробиология
B. биотехнология
C. морфология
D. эволюция
E. экология
22.Организмдер туралы көп салалы ғылым ...
A. экология
B. валеология
C. биология
D. цитология
E. бриология
23.Ағза мүшелерінің қызметін зерттейтін ғылым ...
A. өсімдіктану
B. жануартану
C. психология
D. гигиена
E. физиология
24.Тісті зерттейтін ғылым ...
А кардиология
B стоматология
C цитология
D физиология
E гематология
25.Адам мен жануарлардың мінез-қылығын зерттейтін ғылым ...
A этология
B урология
C геронтология
D эмбриология
E кардиология

Назар аударыңыз! Жасырын мәтінді көру үшін сізге сайтқа тіркелу қажет.

Тесттің жалғасы
Тест биология. Ұлғайтқыш құралдар және өсімдік жасушасының құрылысы
Тест биология, Өсімдік ұлпалары
Тест биология, Өсімдіктердің вегетативті мүшелері
Тест биология, Өсімдіктердің генеративті мүшелері
Кері қайту
Loading...
Ұқсас жаңалықтар:
Ботаникадан толықтыру тапсырмалар жинағы

Ботаникадан толықтыру тапсырмалар жинағы

Ботаникадан толықтыру тапсырмалар жинағы Қазақстанда “Қызыл кітап” тұңғыш........ жылы жарық көрді. Елімізде өсімдіктер мен жануарлары арнайы...
Жалпы биология негіздері пәнінің жаратылыстану - ғылыми пәндер жүйесіндегі  ...

Жалпы биология негіздері пәнінің жаратылыстану - ғылыми пәндер жүйесіндегі ...

Биология грекше (bios - өмір, және logos - ғылым деген мағынаны береді) жаратылыстану ғылымының салаларының бірі. Тірі оргонизмдерді және олардың...
Экология ғылымының зерттеу объектілері

Экология ғылымының зерттеу объектілері

Білімділігі: Экология қазіргі уақыттағы күрделі мәселелердің бірі екендігін, ол біздің елімізде де әсіресе индустриялы дамыған орталықтарда да, оның...
Биология пәнінен 7 сыныпқа арналған тест жинағы

Биология пәнінен 7 сыныпқа арналған тест жинағы

Жануарлар әлемі. Жәндіктер. 1. Зоология ғылымы... зерттейді: А) жануарларды В) өлі табиғатты С) жапырақтарды Д) ауаны Е) өсімдіктерді 2. Дизентерия...
Жасушаның құрылысы

Жасушаның құрылысы

Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Амангелді ауылы, Амангелді негізгі мектебінің химия - биология пәні мұғалімі Қуанышбаева Гүлзада Қамбарқызы...
Пікірлер: 0
Пікір білдіру
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Абайдың қара сөздері, Ашық сабақ, Бастауыш, Информатика, Мұқағали Мақатаев, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері, Ресей, Русский язык, Сабақ жоспары, Физика, Химия, абай құнанбаев қара сөздері, абай құнанбайұлының қара сөздері, ана тілі, ағылшын тілі, бала-бақша, балабақша, бастауыш сынып, баяндама, биология, география, дүниетану, ертегі, математика, математикадан сабақ жоспары, нақыл сөздер, презентация, сайыс, сайыс сабақ, сауат ашу, сценарий, тарих, тақпақ, технология, тәрбие сағаты, Қазақ әдебиеті, қазақ тілі, қазақ тілінен сабақ жоспары, қысқа мерзімді жоспар, өлең

Барлық тегтерді көрсету